Cilt: 28  Sayı: 2 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Kardiyometabolik Risk Parametrelerinin Asimetrik Dimetilarjinin Üzerine Etkileri
Effects of Cardiometabolic Risk Parameters on Asymmetric Dimethylarginine
Aytekin Alçelik, Sevim Karaçay, Ayşegül Alçelik
doi: 10.5222/otd.2012.059  Sayfalar 59 - 64
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Tıbbi Bilimsel Makale Yazımında Temel Kurallar, Tercihler ve Seçenekler Nelerdir?
What are the Basic Principles, the Preferences and the Options to Write a Medical Scientific Article?
Özay Özkaya, Derya Bingöl, İlker Üsçetin, Tolga Aksan, Mehmet Karahangil, Mithat Akan
doi: 10.5222/otd.2012.065  Sayfalar 65 - 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
3.
Okmeydanı İnterlandinde Mandibula Kırıklarının Etiyolojik, Epidemiyolojik Özellikleri: Klinik Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi
Epidemiology and Etiological Features of Mandibular Fractures in Okmeydani Interland: Evaluation of Our Clinical Results
Onur Egemen, Özay Özkaya, İlker Üsçetin, Tolga Aksan, Mithat Akan
doi: 10.5222/otd.2012.072  Sayfalar 72 - 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Yenidoğan Kalça Ultrasonografisi
Newborn Hip Ultrasonography: Not challenging with interest, knowledge, training and experience
Murat Tonbul, Nevzat Selim Gökay, Mehmet Demirok, Alper Gökçe
doi: 10.5222/otd.2012.079  Sayfalar 79 - 83
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
İyatrojenik Renal Hemorajilerde Transkateter Embolizasyon Ne Zaman ve Nasıl Yapılmalı? Yeni Bir Algoritm
How and When to Perform Transcatheter Embolization in Iatrogenic Renal Hemorrhage? A New Algorithm
Kosti Can Çalışkan, Sıtkı Mert Ulusay, Orhan Tanrıverdi, Emin Çakmakçı, Nurettin Cem Sönmez, Serdar Arısan
doi: 10.5222/otd.2012.084  Sayfalar 84 - 93
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Koroner Arter Cerrahisinde Desflurane Anestezisinin Miyokardiyal Korumaya Olan Etkisinin Sevoflurane ile Karşılaştırılması
Comparison of Myocardial Protective Effect of Desflurane Anesthesia Versus Sevoflurane Anesthesia During CABG Surgery
Asime Ay, Belkıs Tanrıverdi
doi: 10.5222/otd.2012.094  Sayfalar 94 - 102
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Hastalık Ağırlığı ile C-Reaktif Protein Düzeyi Arasındaki İlişki
The Association Between C-Reactive Protein Levels and Severity of the Disease in Stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients
Aysun Aynacı, Engin Aynacı, Birsen Pınar Yıldız, Gönenç Ortaköylü, Emel Çağlar
doi: 10.5222/otd.2012.103  Sayfalar 103 - 107
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
8.
Servikal Ektopik Tinus: Olgu Sunumu
Cervical Ectopic Thymus: A Case Report
Muhlis Bal, Güler Berkiten, Perihan Taşkale, İlhan Topaloğlu
doi: 10.5222/otd.2012.108  Sayfalar 108 - 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Memenin Primer Skuamöz Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Primary Squamous Cell Carcinoma of the Breast: Case Report and Review of the Literature
Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Şermin Kökten, Mahmut Gümüş
doi: 10.5222/otd.2012.112  Sayfalar 112 - 114
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Sifiliz ile İlişkili Kolestatik Hepatit: Bir Olgu Sunumu
Cholestatic Hepatitis Associated with Syphilis: A Case Report
İsmail Necati Hakyemez, Mustafa Taner Yıldırmak, Funda Şimşek
doi: 10.5222/otd.2012.115  Sayfalar 115 - 118
Makale Özeti | Tam Metin PDF