Cilt: 35  Sayı: 3 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Ölümle sonuçlanmamış doğrudan kafa travması ile ilişkilendirilemeyen travma sonrası gelişen serebrovasküler hastalıklar ve adli travmatolojideki yeri
Non-fatal posttraumatic cerebrovascular diseases not attributable to direct cranial trauma and their role in forensic traumatology
Nihan Hande Akçakaya, Abdulvahap Sevin, Kagan Gurpinar, Hizir Asliyuksek, Elif Kocasoy Orhan
doi: 10.5505/adlitip.2021.00821  Sayfalar 92 - 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Adli olgularda otopsi öncesi organ ve doku donörlüğünün adli süreç üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of organ and tissue donation on forensic process in forensic autopsy cases
Çağla Ergin, Murat Nihat Arslan, Baha Berk Arpak, Cemalettin Makca, Ufuk Aksoy
doi: 10.5505/adlitip.2021.16769  Sayfalar 102 - 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Travma dışı aort rüptürüne bağlı ölümlerin değerlendirilmesi
Evaluation of deaths due to non-traumatic aortic rupture
Mehmet Ali Dağ, Murat Nihat Arslan, Merve Temel Dağ, Muhammed Emin Gökşen
doi: 10.5505/adlitip.2021.25633  Sayfalar 120 - 137
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Ulaşım yaralanmaları sonrası meydana gelen ölümlerde travma bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of traumatic findings among cases died due to transportation injuries
Merve Temel Dağ, Murat Nihat Arslan, Mehmet Ali Dağ, Cemalettin Makca
doi: 10.5505/adlitip.2021.50103  Sayfalar 138 - 161
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulunun kararları ile diğer bilirkişi raporlarının tıbbi uygulama hatası açısından karşılaştırılması
Comparison of decisions of Third Supreme Council of The Council of Forensic Medicine and other expert reports in allegation of medical malpractice cases
Ömer Faruk Şimşeker, Yalçın Büyük, Caner Beşkoç
doi: 10.5505/adlitip.2021.49389  Sayfalar 162 - 175
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Adli psikiyatride nörobilişsel bozukluk: Retrospektif tek merkezli bir çalışma
Neurocognitive disorder in forensic psychiatry: A retrospective single center study
Ender Cesur, Zerrin Yıldırım, İlker Taşdemir, Fatma nuray Cansunar
doi: 10.5505/adlitip.2021.88942  Sayfalar 176 - 185
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Seri cinayetlerde katil ve kurban profili
Perpetrator and victim profile on serial murders
Cemalettin Makca, Erol Yıldırım, Bulent Şam
doi: 10.5505/adlitip.2021.53765  Sayfalar 186 - 195
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
8.
Eğitmenleri tarafından cinsel olarak istismar edildiği iddia edilen öğrenciler: Dokuz olgu sunumu
Students allegedly sexually abused by their educators: Nine case reports
Sıtkı Tıplamaz, Mehmet Akif İnanıcı
doi: 10.5505/adlitip.2021.76993  Sayfalar 196 - 201
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Malpraktis İddialı Malign Spinal Meningiom Olgu Sunumu
Malpractise Claimed Case: Spinal Malignant Meningioma
Muhammed Selman Çolak, Emrah Emiral, Mahmut Gumus, Halil Koyuncu, Mehmet Bilgin
doi: 10.5505/adlitip.2021.33602  Sayfalar 202 - 206
Makale Özeti | Tam Metin PDF