. 2021; 10(2): 87-91 | DOI: 10.5505/respircase.2021.98216  

A Case of Vasculitis Delayed Due to COVID-19 Differential Diagnosis

Damla Serçe Unat, Aysu Ayrancı, Gülru Polat, Gülistan Karadeniz, Melih Büyükşirin
Department of Pulmonology, Health Sciences University Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

The COVID-19 disease – which emerged in Wuhan, China in December 2019 – has had a significant effect on the whole world having developed into a pandemic, with a wide range of symptoms ranging from asymptomatic carrier to mortality. The focus on COVID-19 diagnosis for these reasons has led to difficulties in the diagnosis and treatment of other diseases. Vasculitis is a very difficult disease group due to its multi-organ involvement and different clinical courses. Due to its radiological properties, there the differential diagnosis of COVID-19 can be difficult. A 65-year-old female patient was admitted with a complaint of dry cough, shortness of breath when walking and chest pain. The patient was examined many times for COVID-19, both in our hospital and in other clinics, and for this reason, the diagnosis of vasculitis was delayed. A diagnosis of vasculitis should be kept in mind in patients with prolonged and multi-systemic symptoms when examined with a pre-diagnosis of COVID-19.

Keywords: COVID-19, vasculitis, granülomatosis with polyangitis.


Covıd-19 Ayırıcı Tanısı Nedeniyle Geciken Bir Vaskülit Olgusu

Damla Serçe Unat, Aysu Ayrancı, Gülru Polat, Gülistan Karadeniz, Melih Büyükşirin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Çin’in Wuhan kentinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan COVID-19 hastalığı, salgın oluşturması ve asemptomatik taşıyıcılıktan mortaliteye kadar oldukça geniş yelpazede semptomlar göstermesi nedeni ile tüm dünyada önemli bir yer edinmiştir. Bu nedenlerden dolayı COVID-19 tanısına yoğunlaşılması, diğer hastalıkların tanı ve tedavisinde bazı zorluklar ve gecikmelere neden olmuştur. Vaskülit, çoklu organ tutulumu ve farklı klinik seyirleri ile tanı ve tedavisi oldukça zor bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Radyolojik özellikleri nedeniyle de COVID-19 ayırıcı tanısında güçlük yaşanmaktadır. Altmış beş yaşında kadın hasta, kuru öksürük, yürümekle olan nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Hasta dış merkezde ve kliniğimizde birçok kez COVID-19 açısından tetkik edildi. Bu nedenle vaskülit tanısında gecikildi. COVID-19 ön tanısı ile tetkik edilen, uzun süreli ve multisistemik semptomları olan hastalarda vaskülit tanısı da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, vaskülit, granülomatoz polianjit.


Damla Serçe Unat, Aysu Ayrancı, Gülru Polat, Gülistan Karadeniz, Melih Büyükşirin. A Case of Vasculitis Delayed Due to COVID-19 Differential Diagnosis. . 2021; 10(2): 87-91

Corresponding Author: Damla Serçe Unat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar