. 2013; 2(3): 101-105 | DOI: 10.5505/respircase.2013.97269  

Gastric involvement in a case with sarcoidosis

Elif TANRIVERDİO1, Ayşegül Karalezli2, Habibe Hezer2, Aykut Onursever3, Hatice Canan Hasanoğlu2
1Clinic Of Chest Diseases, Duzce Ataturk Government Hospital, Duzce, Turkey
2Clinic Of Chest Diseases, Ankara Ataturk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Clinic Of Pathology, Ankara Ataturk Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

Sarcoidosis of the gastrointestinal system (GIS) is rare. The stomach, frequently the antrum, is the primary affected organ in GIS. Gastric sarcoidosis may occur as a feature of pulmonary sarcoidosis or as an isolated case. The most common symptoms are epigastric pain and nausea. The diagnosis is dependent on the demonstration of noncaseating granulomas by endoscopic mucosal biopsies. The current study presents a patient who was followed by pulmonary sarcoidosis without therapy and was diagnosed with gastric sarcoidosis by GIS endoscopy.

Keywords: sarcoidosis, gastric involvement, treatment


Sarkoidozlu bir olguda mide tutulumu

Elif TANRIVERDİO1, Ayşegül Karalezli2, Habibe Hezer2, Aykut Onursever3, Hatice Canan Hasanoğlu2
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Düzce
2Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
3Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Sarkoidozda gastrointestinal sistem (GİS) tutulumu nadirdir. GİS’de en sık tutulum yeri mide olup antrum tutulumu daha sıktır. GİS sarkoidozu pulmoner sarkoidozun bir parçası olabileceği gibi tek başına da olabilir. En sık semptomlar epigastrik ağrı ve bulantıdır. Tanı mide endoskopisi sırasında alınan mukozal biyopsilerde nonkazeifiye granülomların görülmesiyle konur. Kliniğimizde daha önce sarkoidoz tanısı konulan, ilaçsız takip edilen ve dispeptik yakınmaları nedeniyle yapılan GİS endoskopisi sonucu tanı alan, steroid tedavisine iyi yanıt veren mide sarkoidozu hastası sunuldu.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, mide tutulumu, tedavi


Elif TANRIVERDİO, Ayşegül Karalezli, Habibe Hezer, Aykut Onursever, Hatice Canan Hasanoğlu. Gastric involvement in a case with sarcoidosis. . 2013; 2(3): 101-105

Corresponding Author: Elif TANRIVERDİO, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar