. 2021; 10(2): 109-113 | DOI: 10.5505/respircase.2021.96158  

Coexistence of Non-tuberculosis Mycobacterium and Bronchiectasis at the Region of Bronchoscopic Coil Insertion: A Case Report

Efsun Gonca Uğur Chousein, Elif Tanrıverdi, Demet Turan, Zeynep Yıldırım, Mustafa Çörtük, Halit Çınarka, Mehmet Akif Ozgul, Erdoğan Çetinkaya
Department of Pulmonology, University of Health Sciences Turkey Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Novel treatments are needed for chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and particularly for severe emphysema, which is one of the leading causes of morbidity and mortality and is responsible for high global health costs. One promising treatment is bronchoscopic lung volume reduction (BLVR), with coils or valves selected according to the patients’ radiological and functional status. Since being accepted as a new treatment, early complications of BLVR procedures in the form of pneumonia, pneumonitis, pneumothorax, hemorrhage, respiratory failure and cardiac arrest have become better known, while late complications are less known. We discuss here a patient diagnosed with a lower respiratory tract infection due to a non-tuberculous mycobacterium (Mycobacterium abscessus) at a newly developed bronchiectasis site, 2 years after BLVR with a coil, as the first case report of such a complication. Bronchoscopic lung volume reduction is a promising treatment for severe emphysema, although patients should be evaluated for long-term complications aside from those occurring in the early period.

Keywords: COPD, bronchoscopic volume reduction, non-tuberculous mycobacterium, bronchiectasis.


Bronkoskopik Olarak Coil Yerleştirilen Bölgede Tüberküloz Dışı Mikobakteri ve Bronşektazi Birlikteliği: Olgu Sunumu

Efsun Gonca Uğur Chousein, Elif Tanrıverdi, Demet Turan, Zeynep Yıldırım, Mustafa Çörtük, Halit Çınarka, Mehmet Akif Ozgul, Erdoğan Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul

Dünyada önde gelen ölümlere ve yüksek küresel sağlık giderlerine neden olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), özellikle şiddetli amfizem için yeni tedavilere ihtiyaç vardır. Bu konuda umut vaat eden tedavilerden biri de hastanın radyolojik ve fonksiyonel durumuna göre seçilen coil veya valfler ile uygulanan bronkoskopik akciğer hacim azaltıcı tedavilerdir (BAHAT). Yeni bir tedavi olarak kabul edildiği için pnömoni, pnömonitis, pnömotoraks, kanama, solunum yetmezliği ve kalp durması gibi işlemin erken komplikasyonları daha iyi bilinirken, geç komplikasyonları daha az bilinmektedir. Bronkoskopik akciğer hacmi azaltıcı tedavi (BAHAT) olarak coil uygulanan bölgede 2 yıl sonra yeni gelişen bronşektatik alanda tüberküloz dışı mikobakteri (Mycobacterium abscessus) üremesi saptanan ve tedavi edilen olgu bu komplikasyonun geliştiği ilk olgu olarak sunulmuştur. Amfizem için ümit verici yeni bir tedavi olarak kullanıma giren bronkoskopik akciğer hacminin azaltıcı tedavi; erken dönem komplikasyonlarının yanı sıra geç dönem komplikasyonlar açısından da değerlendirilmeli ve takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, bronkoskopik hacim azaltıcı tedavi, non-tüberküloz mikobakteri, bronşektazi.


Efsun Gonca Uğur Chousein, Elif Tanrıverdi, Demet Turan, Zeynep Yıldırım, Mustafa Çörtük, Halit Çınarka, Mehmet Akif Ozgul, Erdoğan Çetinkaya. Coexistence of Non-tuberculosis Mycobacterium and Bronchiectasis at the Region of Bronchoscopic Coil Insertion: A Case Report. . 2021; 10(2): 109-113

Corresponding Author: Efsun Gonca Uğur Chousein, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar