. 2021; 10(2): 130-134 | DOI: 10.5505/respircase.2021.94899  

Swyer-James-Macleod Syndrome and Antiphospholipid Antibody Syndrome: A Rare Case Report

Melike Yüksel Yavuz1, Ahmet Daylan2
1Department of Chest Diseases, İzmir Çiğli Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, İzmir Çiğli Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Swyer-James-Macleod syndrome (SJMS) is an entity of obliterative bronchiolitis, the etiology of which has been linked to childhood infections of the lower respiratory tract. Patients may not be diagnosed until older ages, and is based on noninvasive thoracic imaging methods and under the guidance of the patients' history. Antiphospholipid antibody syndrome (AFAS) is a multisystemic autoimmune disease that manifests with recurrent vascular thrombosis, unexplained fetal losses and thrombocytopenia, with 70% of cases being female. It should also be kept in mind in the differential diagnosis of recurrent or unusual thrombosis and unprovoked thrombosis at young ages. A 33-year-old male patient who presented with acute peripheral thrombus underwent a pulmonologist consultation due to dyspnea, and was diagnosed with SJMS. After further investigations during follow-up, the patient was diagnosed with AFAS. We report on this case due to the synchronous coexistence of these two rare syndromes.

Keywords: Swyer-James-Macleod Syndrome, Antiphospholipid antibody syndrome, deep vein thrombosis.


Swyer-James-Macleod Sendromu ve Antifosfolipid Antikor Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu

Melike Yüksel Yavuz1, Ahmet Daylan2
1İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
2İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İzmir

Swyer-James-Macleod sendromu (SJMS), etiyolojisinde çocukluk çağı alt solunum yolu enfeskiyonlarının yer aldığı düşünülen obliteratif bronşiolitis durumudur. Hastalar ileri yaşlara kadar tanı alamayabilir. Noninvaziv toraks görüntüleme yöntemleri ve öykü ile tanısı konulmaktadır. Antifosfolipid antikor sendromu (AFAS) tekrarlayan vasküler tromboz, nedeni açıklanamayan fetal kayıplar ve trombositopeni ile seyreden multisistemik otoimmün bir hastalıktır. Hastaların yüzde 70’i kadındır. Erkek hastalar için de tekrarlayan veya olağan dışı trombozlarda ve genç yaştaki unprovake trombozu olan olgularda ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Akut periferik trombüs klinik tablosunda başvuran 33 yaşındaki erkek olgu dispne nedeniyle göğüs hastalıklarına konsülte edildi ve SJMS tanısı aldı. Takiplerde, yapılan ileri tetkikler sonrasında, hastaya AFAS tanısı konuldu. Olgumuz, nadir görülen bu iki sendromun eş zamanlı birlikteliği nedeniyle bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Swyer-James-Macleod Sendromu, Antifosfolipid Antikor Sendromu, derin ven trombozu


Melike Yüksel Yavuz, Ahmet Daylan. Swyer-James-Macleod Syndrome and Antiphospholipid Antibody Syndrome: A Rare Case Report. . 2021; 10(2): 130-134

Corresponding Author: Melike Yüksel Yavuz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar