. 2021; 10(2): 95-100 | DOI: 10.5505/respircase.2021.89266  

A Case of Severe Plasmodium Vivax Infection Complicated by ARDS and Multiple Organ Involvement

Burcu Acar Çinleti1, Bengisu Arabacı2, Filiz Yıldız1, Ozgur Samancilar2, Ozlem Ediboglu1, Cenk Kıraklı1
1Department of Intensive Care, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Complicated malaria is caused mainly by Plasmodium falciparum, and increasingly nowadays by Plasmodium vivax. We report a case of vivax malaria complicated by acute respiratory distress syndrome and treated with extracorporeal membrane oxygenation. A 49-year-old patient was operated due to squamous cell carcinoma. After a successful right upper lobectomy operation, he became hypoxemic and developed progressive bilateral lung infiltrates. He had fever, thrombocytopenia and splenomegaly that were not present in the preoperative timeline. A peripheral blood smear verified Plasmodium vivax infection. The patient deteriorated clinically and was intubated. A bronchoscopic evaluation revealed a fistula in the lobectomy stump. Veno-venous extracorporeal membrane oxygenation was initiated due to refractory hypoxemia and to improve healing of the fistula. Our patient expired despite lung protective ventilation and extracorporeal membrane oxygenation support. This case is presented to emphasize the rare occurrence of ARDS and multiple organ failure in Plasmodium vivax infections.

Keywords: Plasmodium Infections, Fever, Acute Respiratory Distress Syndrome, Extracorporeal membrane oxygenation, malaria.


ARDS ve Çoklu Organ Tutulumu ile Komplike Ciddi Plasmodium Vivax Enfeksiyonu Olgusu

Burcu Acar Çinleti1, Bengisu Arabacı2, Filiz Yıldız1, Ozgur Samancilar2, Ozlem Ediboglu1, Cenk Kıraklı1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Komplike malaryanın başlıca sebebi Plasmodium falciparum olmakla birlike, Plasmodium vivax sıklığı da giderek artmaktadır. Bu makalede, akut respiratuar distres sendromu ile komplike olan ve ekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteği uyguladığımız bir hastamızı sunduk. Hasta 49 yaşında olup, skuamöz hücreli karsinom için yapılan sağ üst lobektomi operasyonundan sonra hipoksemi gelişti ve akciğer grafisinde ilerleyici bilateral infiltratlar ortaya çıktı. Preoperatif dönemde mevcut olmayan, ateş, trombositopeni ve splenomegali görüldü. Periferik yayma yapıldı ve plasmodium vivax enfeksiyonu tespit edildi. Hipoksemisi derinleşti ve entübe edildi. Bronkoskopik değerlendirmede lobektomi güdüğünde fistül saptandı. Refrakter hipoksemi ve fistül iyileşmesi için venö-venöz ekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteğine alındı, ancak akciğer koruyucu ventilasyon stratejilerine ve ekstrakorporeal membran oksijenasyonuna rağmen hasta kaybedildi. Bu olgu ile plasmodium vivax’ın nadiren akut respiratuar distres sendromu ve çoklu organ yetmezliğine neden olabileceğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Plazmodyum enfeksiyonları, ateş, akut respiratuvar distres sendromu, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, malarya.


Burcu Acar Çinleti, Bengisu Arabacı, Filiz Yıldız, Ozgur Samancilar, Ozlem Ediboglu, Cenk Kıraklı. A Case of Severe Plasmodium Vivax Infection Complicated by ARDS and Multiple Organ Involvement. . 2021; 10(2): 95-100

Corresponding Author: Burcu Acar Çinleti, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar