. 2021; 10(2): 101-104 | DOI: 10.5505/respircase.2021.77044  

Aspergillosis: from Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis to Invasive Aspergillosa

Damla Serçe Unat1, Aysu Ayrancı1, Gülru Polat1, Gülistan Karadeniz1, Ömer Selim Unat2, Fatma Demirci Üçsular1
1University of Health Science Dr. Suat Seren Chest Disease and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Departmant of Pulmonology, Ege University, İzmir, Turkey

Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis (ABPA) is a complex hypersensitivity reaction that develops in response to the colonization of the airways with Aspergillus fumigates. Aspergillus species are found in many places in nature, and while the inhalation of infectious conidia is a common occurrence, tissue invasion is rare, occurring most frequently in patients undergoing immunosuppressive therapy for hematological malignancy or solid organ transplantation. A 58-year-old male patient presented with dyspnea, cough and hemoptysis that had started 1 week earlier. The patient had been started on oral corticosteroid and itracanazole treatment following a diagnosis of ABPA 11 months previously. Computed tomography and laboratory findings were evaluated as invasive aspergillosis. Aspergillus fumigatus was identified in bronchial aspiration, and intravenous voriconasole was started. The patient’s general condition worsened during follow-up and was transferred to intensive care, but died on the 3rd day of ICU hospitalization. Systemic corticosteroids applied for the treatment of many diseases should be used with caution due to their immunosuppressive properties, and the use of systemic corticosteroids in the treatment of ABPA must be carefully managed.

Keywords: Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis, Invasive Aspergilosis, Steroid.


Aspergillozis: Allerjik Bronkopulmoner Aspergillus'tan İnvazif Aspergillozis'e

Damla Serçe Unat1, Aysu Ayrancı1, Gülru Polat1, Gülistan Karadeniz1, Ömer Selim Unat2, Fatma Demirci Üçsular1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis (ABPA), havayollarının Aspergillus fumigates ile kolonizasyonuna yanıt olarak gelişen kompleks bir hipersensitivite reaksiyonudur. Aspergillus türleri doğada pek çok yerde bulunur ve enfeksiyöz konidyumların inhalasyonu sık görülen bir olaydır. Ancak, doku invazyonu nadirdir. Doku invazyonu en sık olarak hematolojik malignite ya da solid organ transplantasyonu için immünsüpresif tedavi alan hastalarda görülür. Elli sekiz yaşında erkek hasta 1 hafta önce başlayan, dispne, öksürük ve hemoptizi şikâyeti ile başvurdu. On bir ay önce ABPA tanısı ile oral kortikosteroid ve itrakanazol tedavisi başlanan hastanın, bilgisayarlı tomografisi ve laboratuvar bulguları, invazif aspergillozis olarak değerlendirildi. Bronş aspirasyonunda aspergillus fumigatus üreyen hastaya intravenöz vorikanozol başlandı. Takiplerinde genel durumu kötüleşen hasta yoğun bakıma nakil verildi. Fakat yoğun bakım yatışının 3. gününde exitus oldu. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan sistemik kortikosteroidler, immünosupresif özellikleri nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır. Bu nedenle, ABPA tedavisinde sistemik kortikosteroid kullanımı, dikkatle yönetilmesi gereken bir tedavi şeklidir.

Anahtar Kelimeler: Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis, İnvazif Aspergillozis, Steroid.


Damla Serçe Unat, Aysu Ayrancı, Gülru Polat, Gülistan Karadeniz, Ömer Selim Unat, Fatma Demirci Üçsular. Aspergillosis: from Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis to Invasive Aspergillosa. . 2021; 10(2): 101-104

Corresponding Author: Damla Serçe Unat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar