. 2013; 2(3): 89-94 | DOI: 10.5505/respircase.2013.65365  

Kikuchi Fujimoto Disease: A Case Study

Ayşe Baha1, Nurdan Köktürk1, Haluk Türktaş1, Nalan Akyürek2, Numan Ekim1
1Gazi University Faculty Of Medicine, Department Of Pulmonary Medicine, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, Ankara, Turkey

Kikuchi Fujimoto Disease (KFD), also known as Necrotizing Histiocytic Lymphadenitis (LAPs), is a clinical entity, which is particularly seen in young women younger than 30 years of age. The disease has a self-limited course that characterized with high fever and multiple lymphadenitis, which resolve within 1 to 4 months. The disease is reported as it is mostly seen in Systemic Lupus Erythematosus (SLE) patients. This study presented a 51-year-old female patient admitted to our clinic with symptoms of fever and cough. The physical examination revealed multiple cervical LAPs and the chest x-ray revealed multilobar infiltration. An excised biopsy of a cervical lymph node revealed the diagnosis of Kikuchi Lymphadenitis. The patient was then diagnosed with Sjögren’s Syndrome and its lung involvement with the appropriate serological markers and clinical picture. Herein, this report was presented to demonstrate that KFD may occur in older ages with Sjögren’s Syndrome and its interstitial lung instead of SLE.

Keywords: Kikuchi Fujimoto Disease, Sjogren Syndrome, pulmonary involvement


Kikuchi Fujimoto Hastalığı: Bir Olgu Nedeniyle

Ayşe Baha1, Nurdan Köktürk1, Haluk Türktaş1, Nalan Akyürek2, Numan Ekim1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Nekrotizan Histiositik Lenfadenit olarak da bilinen Kikuchi Fujimoto Hastalığı (KFH) özellikle 30 yaşından genç kadınlarda görülen, multipl servikal lenfadenopati ve yüksek ateş ile seyreden, kendini sınırlayan ve 1-4 ayda gerileyen bir klinik tablodur. Sistemik lupus eritamatozis (SLE) ile birlikteliği sık olarak bildirilir. Bu makalede yüksek ateş ve öksürük şikayetleri ile tarafımıza başvuran ve posteroanterior akciğer grafisinde infiltrasyonlar saptanması üzerine pnömoni ön tanısı ile kliniğimizde takip edilen, fizik muayenede saptanan servikal lenfadenopati biyopsisinde Kikuchi Lenfadeniti saptanan ve romatoloji kliniğince Sjögren Sendromu tanısı konan 51 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Hastalığın daha ileri yaşta saptanması, SLE yerine Sjögren Sendromu ve Sjögren Sendromu akciğer tutulumu ile birlikte olması gibi özellikli bulgular nedeniyle bu olgu sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kikuchi Fujimoto Hastalığı, Sjögren Sendromu, akciğer tutulumu


Ayşe Baha, Nurdan Köktürk, Haluk Türktaş, Nalan Akyürek, Numan Ekim. Kikuchi Fujimoto Disease: A Case Study. . 2013; 2(3): 89-94

Corresponding Author: Ayşe Baha, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar