. 2013; 2(3): 117-120 | DOI: 10.5505/respircase.2013.63308  

Amebic abscess opening to the thoracic cavity‏

Fatih Meteroğlu1, Bülent Öztürk2, Serdar Monis1
1Dicle University Medical School, Departments Of Thoracic Surgery, Diyarbakir
2Diyarbakir Education And Researc Hospital, Departments Of Thoracic Surgery, Diyarbakir

Pleuropulmonary amebiasis is not a common complication of amebiasis. Pleuropulmonary complications usually occur in patients with amebic abscess of the liver. Tube thoracostomy was carried out and 1500 cc dark brown fluid was discharged in a patient presenting with lateral pleuritic chest pain and high fever, in which we investigated the etiology of pleural fluid accumulation. The current study presents a case in which amoebic trophozoites were seen.

Keywords: Amebiasis, Diaphragmatic rupture, amebic liver abscess.


Toraksa açılan karaciğer amip absesi

Fatih Meteroğlu1, Bülent Öztürk2, Serdar Monis1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Diyarbakır
2Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır

Plevrapulmoner amebiyazis, amebiyazisin ender rastlanan bir komplikasyonudur. Plevrapulmoner komplikasyonlar genellikle karaciğerde amip apsesi olan hastalarda ortaya çıkar. Sağ yan ağrısı ve yüksek ateş yakınması ile başvuran; plevral sıvı etyolojisini araştırdığımız olguda, tüp torakostomi uygulandı ve koyu kahverenginde yaklaşık 1500 cc sıvı boşaltıldı. Aspirasyon örneğinde amip trofozoidlerinin görülmesi üzerine çok nadir görülen bu olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Amebiasis, Diyafragma rüptürü, Karaciğer amibik absesi.


Fatih Meteroğlu, Bülent Öztürk, Serdar Monis. Amebic abscess opening to the thoracic cavity‏. . 2013; 2(3): 117-120

Corresponding Author: Fatih Meteroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar