. 2021; 10(2): 152-159 | DOI: 10.5505/respircase.2021.62144  

Smoking and COVID-19

Kadir Canoğlu, Tayfun Caliskan, Zafer Kartaloğlu
Department of Pulmonology, Health Sciences University, Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

It is known that SARS-CoV-2 affects the respiratory tract and causes pneumonia and respiratory failure in patients. Smoking increases susceptibility to many respiratory diseases, including infections, and affects the prognosis and mortality of these diseases. The increased levels of angiotensin converting enzyme-2, which is a binding receptor for SARS-CoV-2 in the lungs, suggest that smoking has negative effects on patients with COVID-19. In this review, the relationship between smoking and COVID-19 is examined with a review of current literature..

Keywords: Smoking, COVID-19, pandemic, pneumonia.


Sigara İçmek ve COVID-19

Kadir Canoğlu, Tayfun Caliskan, Zafer Kartaloğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul

SARS-CoV-2'nin solunum yollarını etkilediği ve hastalarda pnömoni ve solunum yetmezliğine neden olduğu bilinmektedir. Sigara içmek enfeksiyonlar dahil birçok solunum yolu hastalığına yatkınlığı artırmakta ve bu hastalıkların prognozunu ve ölüm oranını etkilemektedir. Akciğerlerde SARS-CoV-2 için bağlanma yeri olduğu bildirilen anjiyotensin dönüştürücü enzim-2'nin artan seviyeleri, sigaranın COVID-19 hastalığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu düşündürmektedir. Bu derlemede, sigara ve COVID-19 arasındaki ilişki, mevcut literatürle birlikte incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sigara içme, COVID-19, pandemi, pnömoni.


Kadir Canoğlu, Tayfun Caliskan, Zafer Kartaloğlu. Smoking and COVID-19. . 2021; 10(2): 152-159

Corresponding Author: Kadir Canoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar