. 2021; 10(2): 78-82 | DOI: 10.5505/respircase.2021.60565  

COVID-19 Pneumonia in two Patients with Ankylosing Spondylitis Using Anti-TNF Agents

İdris Kurt1, Ebru Çakır Edis2, Habibe Tülin Elmaslar Mert3
1Department of Internal Medicine, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey
2Department of Pulmonary Medicine, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey
3Department of Clinical Microbiology and Infection, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey

The new type of coronavirus (SARS-CoV2) reported to have originated in China in December 2019 has spread rapidly all over the world and has become a global problem. COVID-19 is more common and more severe in people with such comorbidities as cardiovascular disease, hypertension and diabetes. There is a lack of consensus on whether rheumatological diseases and drugs used in their treatment increase the risk of developing COVID-19. There is also lack of data in literature regarding the development of COVID-19, especially in patients with Ankylosing Spondylitis. This case presentation relates to two patients with Ankylosing Spondylitis using anti-TNF agents who were affected by COVID-19. The younger of the two, who had no comorbidities, healed quickly with antiviral and supportive therapy, while the older patient, who had cardiovascular and chronic kidney comorbidities, experienced an aggressive disease course and did not survive. The course of COVID-19 infection and mortality is strongly connected with underlying comorbidities. Our focus here is on rheumatological diseases, their immunosuppressive treatments and their impact on the course of the novel type Coronavirus infection, based on two cases of Ankylosing Spondylitis, in light of literature.

Keywords: Ankylosing Spondylitis, anti-TNF agents, COVID-19.


Anti-TNF Ajan Kullanan Ankilozan Spondilitli İki Hastada COVID-19 Pnömonisi

İdris Kurt1, Ebru Çakır Edis2, Habibe Tülin Elmaslar Mert3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana-bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Çin’de, Aralık 2019’da görülmeye başlanan yeni tip koronavirus (SARS-CoV2) hızla tüm dünyaya yayılmış ve küresel bir sorun haline gelmiştir. Kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, diyabet gibi komorbiditesi olan kişilerde COVID-19 daha sık rastlanmakta ve daha ağır seyretmektedir. Romatolojik hastalıkların ve bunların tedavisinde kullanılan ilaçların COVID-19 gelişme riskini arttırıp arttırmadığı tartışmalıdır. Literatürde özellikle Ankilozan Spondilitli hastalarda COVID-19 gelişimi ile ilgili veri eksikliği mevcuttur. Biz bu olgu sunumunda Anti-TNF kullanırken, COVID-19 enfeksiyonu geçiren, iki Ankilozan Spondilit’liyi sunmayı amaçladık. Komorbiditesi olmayan genç hastamız, antiviral ve destek tedavisi ile hızlı şekilde iyileşti. Kronik kardiyovasküler ve böbrek hastalığı olan yaşlı hastamızın seyri daha ağır oldu ve hayat kaybı ile sonuçlandı. COVID-19 enfeksiyonun seyri ve mortalitesi, altta yatan komorbid hastalıklar ile yakın ilişkilidir. Ankilozan Spondilitli iki olgu örneği üzerinden romatolojik hastalıklar ve kullanılan immünsupresif tedavilerin yeni tip koronavirüs enfeksiyonu seyrine etkisini, literatür eşliğinde, tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit, anti-TNF ajanlar, COVID-19.


Tomography Slices of the Case

#1


#2
İdris Kurt, Ebru Çakır Edis, Habibe Tülin Elmaslar Mert. COVID-19 Pneumonia in two Patients with Ankylosing Spondylitis Using Anti-TNF Agents. . 2021; 10(2): 78-82

Corresponding Author: İdris Kurt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar