. 2021; 10(2): 105-108 | DOI: 10.5505/respircase.2021.58815  

A Rare Complication of Legionella Pneumonia: Sensorineural Hearing Loss

Gözde Kalbaran Kısmet, Oğuzhan Okutan, Hasan Furkan Avcı, Tayfun Çalışkan, Zafer Kartaloğlu
Department of Chest Diseases, University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Sultan II. Abdülhamid Han Health Application and Research Center, İstanbul, Turkey

Sensorineural hearing loss, a rare complication in Legionella pneumonia, is said to be attributable to the production of endoctoxin-like substances by Legionella species and their immune-mediated effect. A 43-year-old male patient presented with complaints of fever, chills, wheezing and hearing loss for the past five days. Bilateral widespread ground glass densities and consolidation, including air bronchogram, were detected in a thorax computed tomography. Bilateral moderate sensorineural hearing loss was detected upon a pure audio audiometry. Legionella pneumonia was diagnosed based on the presence of the Legionella antigen in the urine. Clinical and radiological improvement was achieved with fluoroquinolone and corticosteroid treatment. This case is presented to literature as a rare but significant complication of Legionella pneumonia.

Keywords: Atypical pneumonia, legionella pneumonia, sensorineural hearing loss.


Legionella Pnömonisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Sensörinöral İşitme Kaybı

Gözde Kalbaran Kısmet, Oğuzhan Okutan, Hasan Furkan Avcı, Tayfun Çalışkan, Zafer Kartaloğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan II.Abdülhamid Han Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul

Legionella pnömonisinde sensörinöral işitme kaybı nadir bir komplikasyon olup Legionella türlerinin endoktoksin benzeri maddeler üretimi ile bunların immün-aracılı etkisi nedeniyle meydana geldiği düşünülmektedir. Kırk üç yaşında erkek hasta son beş gündür olan ateş, titreme, hırıltı ve işitme kaybı şikayetleri ile başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde bilateral yaygın buzlu cam dansiteleri ve hava bronkogramı içeren konsolidasyonlar saptandı. Saf ses odyometrisinde bilateral orta derecede sensörinöral işitme kaybı tespit edildi. İdrarda Legionella antijeni pozitifliği ile Legionella pnömonisi tanısı konuldu. Florokinolon ve kortikosteroid tedavisi ile klinik ve radyolojik iyileşme gözlendi. Hasta, Legionella pnömonisinin nadir ancak önemli bir komplikasyonu nedeniyle literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Atipik pnömoni, legionella pnömonisi, sensörinöral işitme kaybı.


Tomography Slices of the Case
Gözde Kalbaran Kısmet, Oğuzhan Okutan, Hasan Furkan Avcı, Tayfun Çalışkan, Zafer Kartaloğlu. A Rare Complication of Legionella Pneumonia: Sensorineural Hearing Loss. . 2021; 10(2): 105-108

Corresponding Author: Gözde Kalbaran Kısmet, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar