. 2021; 10(2): 143-147 | DOI: 10.5505/respircase.2021.57689  

Spurious Hypoxemia in an Intensive Care Patient with Hyperleukocytosis Secondary to Acute Leukemia

Muhammet Faruk Hekimoğlu1, Sevil Ayaydın Mürtezaoğlu2, Mehtap Pehlivanlar Küçük3
1Department of Internal Medicine, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
2Department of Chest Disease, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
3Department of Chest Disease, Division of Intensive Care, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey

A rare phenomenon that can occur in intensive care patients with hyperleukocytosis has been identified that is known as “spurious hypoxemia“ in arterial blood gas analyses. Hyperleukocytosis is a common cause of spurious hypoxemia. A 53-year-old male patient who was newly diagnosed with acute myeloid leukemia, and who had no known chronic disease or drug use, presented with complaints of weakness, swelling of the hands and blood spitting, and is reported on here in the light of the literature due to the inconsistency between the peripheral oxygen saturation and arterial blood gas values. The aim in presenting this case report is to emphasize the importance of spurious hypoxemia in patients in which hypoxemia may be expected, but who are not actually hypoxemic, for the determination of a treatment procedure.

Keywords: Hyperleukocytosis, spurious hypoxemia, intensive care.


Akut lösemiye Sekonder Hiperlökositozlu Yoğun Bakım Hastasında Sahte Hipoksemi

Muhammet Faruk Hekimoğlu1, Sevil Ayaydın Mürtezaoğlu2, Mehtap Pehlivanlar Küçük3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Trabzon

Hiperlökositozlu yoğun bakım hastalarında ortaya çıkabilen ve arteriyel kan gazı analizlerinde "sahte hipoksemi" olarak adlandırılılan nadir bir fenomen tanımlanmıştır. Hiperlökositoz, sahte hipokseminin yaygın bir nedenidir. Bilinen kronik hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan, halsizlik, ellerde şişme, kan tükürme şikayetiyle başvuran 53 yaşında, yeni tanı akut myeloid lösemili erkek hasta, periferik oksijen satürasyonu ile arteriyel kan gazı değerleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle literatür ışığında sunulmuştur. Bu olgu sunumunun amacı, hipokseminin gerçekten beklenebileceği ancak gerçekte hipoksemik olmayan hastalarda tedavi prosedürünü belirlemede, sahte hipokseminin önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Hiperlökositoz, sahte hipoksemi, yoğun bakım.


Muhammet Faruk Hekimoğlu, Sevil Ayaydın Mürtezaoğlu, Mehtap Pehlivanlar Küçük. Spurious Hypoxemia in an Intensive Care Patient with Hyperleukocytosis Secondary to Acute Leukemia. . 2021; 10(2): 143-147

Corresponding Author: Mehtap Pehlivanlar Küçük, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar