. 2016; 5(3): 213-216 | DOI: 10.5505/respircase.2016.56933  

A case of miliary tuberculosis accompanied by central nervous system involvement

Melike Demir1, Mahsuk Taylan1, Demet Arslan2, Emel Aslan3, Süreyya Yılmaz1, Abdurrahman Şenyiğit1
1Department of Chest Disease, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakir, Turkey
2Department of Neurology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakir, Turkey
3Department of Infectious Diseases, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakir, Turkey

Tuberculosis (TB) is still an important health problem in Turkey as well as in the world. Although rare, neurological involvement may be encountered in disseminated TB. TB meningitis and to a lesser extent, intracranial tuberculomas may accompany neurotuberculosis. Herein, we present a case that developed neurological symptoms a short while after being diagnosed with miliary TB due to the fact that rarely seen intracranial tuberculomas accompanied meningitis.

Keywords: Miliary tuberculosis, intracranial tuberculoma, imaging


Santral Sinir Sistemi Tutulumunun Eşlik Ettiği Bir Miliyer Tüberküloz Olgusu

Melike Demir1, Mahsuk Taylan1, Demet Arslan2, Emel Aslan3, Süreyya Yılmaz1, Abdurrahman Şenyiğit1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

Tüberkuloz (TB), hala dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur. Yaygın TB'de nörolojik tutulum nadir de olsa görülebilmektedir. Nörotüberkülozda sıklıkla TB menenjit, daha az oranlarda intrakranyal tüberkülomlar da eşlik edebilir. Bu makalede, miliyer TB tanısı konduktan kısa bir süre sonra nörolojik semptomları gelişen hasta, menenjit ile birlikte daha nadir görülen intrakranyal tüberkülomların da eşlik etmesi nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Miliyer tüberküloz, intrakranyal tüberküloma, görüntüleme


Tomography Slices of the Case
Melike Demir, Mahsuk Taylan, Demet Arslan, Emel Aslan, Süreyya Yılmaz, Abdurrahman Şenyiğit. A case of miliary tuberculosis accompanied by central nervous system involvement. . 2016; 5(3): 213-216

Corresponding Author: Melike Demir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar