. 2021; 10(2): 148-151 | DOI: 10.5505/respircase.2021.52385  

A Case with Methemoglobinemia due to Use of Dapsone

Emine Aksoy, Özlem Yazıcıoğlu Moçin
University of Health Sciences Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Methemoglobinemia is a lethal condition that is most commonly seen with use of drugs such as dapsone and Benzocain. Methemoglobinemia associated with dapsone use is a result of decreased oxidation in erythrocytes due to the inhibition of the B5 reductase enzyme. We present here a case who developed methemoglobinemia while taking dapsone 100mg/day for a month due to urticaria. The male patent developed such symptoms as malaise, sub-febrile fever, sweating, peri-oral and peripheral cyanosis with exertion, and skin lesions for a week. Oxygen saturation with pulse oxymetry was 88%, and the methemoglobin (MetHb) level in the arterial blood gases (ABG) was 10.7% at time of diagnosis. The patient was monitored, oxygen was initiated and dapsone was discontinued. The patient recovered during follow-up and the MetHb level became normal (2.8%) in ABG on the 7th day, and the cyanosis disappeared. Patients presenting with cyanosis and with no known previous pulmonary or cardiac disease should be evaluated for Methemoglobinemia, and drug history of the patient should also be reviewed.

Keywords: Dapsone, Methemoglobinemia, Drugrelated complications.


Dapsone Kullanımına Bağlı Gelişen Methemoglobinemi Olgusu

Emine Aksoy, Özlem Yazıcıoğlu Moçin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Methemoglobinemi, sıklıkla Dapsone ve Benzocain gibi ilaçların kullanımıyla ortaya çıkan hayatı tehdit eden bir durumdur. Dapson, B5 redüktaz enzimini inhibe ederek eritrositlerde oksidasyonu azaltarak methemoglobinemiye neden olur. Bu makale de ürtiker nedeniyle bir ay boyunca 100 mg / gün dapson kullanan methemoglobinemi olgusu sunuldu. Hasta bir haftadır devam eden eforla halsizlik, ateş, terleme, peri-oral, periferik siyanoz ve cilt lezyonları ile başvurdu. Pulse oksimetre ile ölçülen oksijen satürasyonu % 88 idi. Arteryel kan gazındaki (AKG) methemoglobin (MetHb) seviyesi tanı anında% 10,7 idi. Hastanın takibinde, oksijen desteği verildi ve Dapsone tedavisi kesildi. Hasta klinik takipte iyiydi ve 7. günde AKG'da MetHb düzeyi normal sınırlardaydı (% 2,8) ve siyanoz saptanmadı. Daha önce akciğer veya kalp hastalığı olmayan siyanoz ile başvuran bir hastada methemoglobinemi akılda tutulmalı ve ilaç öyküsü de sorgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Dapson, Methemoglobinemi, İlaca bağlı komplikasyonlar.


Tomography Slices of the Case
Emine Aksoy, Özlem Yazıcıoğlu Moçin. A Case with Methemoglobinemia due to Use of Dapsone. . 2021; 10(2): 148-151

Corresponding Author: Emine Aksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar