. 2021; 10(2): 135-138 | DOI: 10.5505/respircase.2021.45762  

Endobronchial Lymphoma: A Case Report

Hüseyin Fatih Sezer1, Aykut Eliçora1, Tuba Çiftçi Küsbeci2, Salih Küçük3, Fuad Pasiyev4, Demir Kursat Yıldız5, Çiğdem Vural6, Umay Kiraz6, Ahmet Ilgazlı7
1Department of Thoracic Surgery, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Yozgat City Hospital, Yozgat, Turkey
3Kocaeli State Hospital, Kocaeli, Turkey
4Private İstanbul Regional Hospital, İstanbul, Turkey
5Memorial Bahçelievler Hospital, İstanbul, Turkey
6Department of Pathology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
7Department of Pulmonology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Non-Hodgkin lymphomas are tumors that develop in lymphoid tissue, and mainly in the lymph nodes. Although tracheobronchial invasion is rare in Non-Hodgkin lymphomas, it has been reported in 3.6% of patients with extranodal lymphoma. We present here our experience of a tumor identified as an atypical cause of chest pain that led to a total atelectasis by obstructing the right main bronchus with endobronchial invasion, diagnosed with bronchoscopic biopsy.

Keywords: Endobronchial Lymphoma, Non-Hodgkin Lymphoma, bronchoscopy.


Endobronşiyal Lenfoma: Olgu Sunumu

Hüseyin Fatih Sezer1, Aykut Eliçora1, Tuba Çiftçi Küsbeci2, Salih Küçük3, Fuad Pasiyev4, Demir Kursat Yıldız5, Çiğdem Vural6, Umay Kiraz6, Ahmet Ilgazlı7
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli
2Yozgat Şehir Hastanesi, Yozgat
3Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli
4Özel İstanbul Bölge Hastanesi, İstanbul
5Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul
6Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
7Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli

Non-Hodgkin lenfomalar lenfoid dokulardan, esas olarak lenf düğümlerinden kaynaklanan tümörlerdir. Non-Hodgkin lenfomalarda trakeobronşiyal tutulum nadir olmakla birlikte ekstranodal lenfomalı hastalarda %3,6 oranında trakeobronşiyal tutulum bildirilmiştir. Çalışmamızda göğüs ağrısının atipik bir sebebi olarak saptadığımız, endobronşiyal tutulumu sağ ana bronşu tümüyle obstrükte ederek total atelektaziye yol açan ve bronkoskopik biyopsi ile tanı alan tümör olgusundaki deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal Lenfoma, Non-Hodgkin Lenfoma, bronkoskopi.


Hüseyin Fatih Sezer, Aykut Eliçora, Tuba Çiftçi Küsbeci, Salih Küçük, Fuad Pasiyev, Demir Kursat Yıldız, Çiğdem Vural, Umay Kiraz, Ahmet Ilgazlı. Endobronchial Lymphoma: A Case Report. . 2021; 10(2): 135-138

Corresponding Author: Hüseyin Fatih Sezer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar