. 2021; 10(2): 67-72 | DOI: 10.5505/respircase.2021.38980  

COVID-19 During Pregnancy: The Role of the Mother and Baby in Every Decision

Nazlı Çetin1, Erhan Uğurlu1, Merve Türkarslan1, Cihan Kabukçu2, Furkan Ufuk3
1Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Department of Radiology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Contracting COVID-19 during pregnancy is a clinical concern as knowledge of altered immunity is limited, and so cases should be considered separately in terms of diagnosis and treatment. Although there is no clear evidence that pregnancy increases the risk of COVID-19, it is thought that susceptibility to infection and the intensification of respiratory symptoms may be increased, given the physiological changes in pregnancy and increased mortality and morbidity in many viral diseases. Accordingly, the management of COVID-19 in pregnant patients and those considered among the high-risk groups represent a challenge for clinicians. Numerous studies of COVID-19 have been published to date or are ongoing, yet pregnant women are generally excluded from clinical studies. Clinical experiences and case reports occupy an important position in literature, and we present hare a case in which the diagnosis of a patient being followed by our clinic was delayed due to the absence of SARS CoV-2 in recurrent upper-respiratory-tract sampling, and whose clinical findings worsened with initial COVID-19 treatment during pregnancy. Her delivery by caesarean section (C-section) was the result of a multidisciplinary decision. We draw attention to the diagnostic process and treatment approach.

Keywords: Coronavirus, COVID-19, pregnancy, delivery, caesarean section


Hamilelikte COVID-19: Her Kararda Anne ve Bebeğin Rolü

Nazlı Çetin1, Erhan Uğurlu1, Merve Türkarslan1, Cihan Kabukçu2, Furkan Ufuk3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Denizli

Gebelikte COVID-19, değişen immunite; tanı ve tedavideki farklılıklar ile ayrı ele alınması gereken, bilgilerimizin sınırlı olduğu bir klinik tablodur. Gebelikte gerçekleşen fizyolojik değişiklikler ve pek çok viral hastalıkta artmış mortalite ve morbidite göz önüne alındığında, gebeliğin enfeksiyonlara yatkınlığa ve solunumsal semptomlarda şiddetlenmeye neden olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle riskli gruplar arasında değerlendirilmesi gereken gebelerde COVID-19 yönetimi klinisyenler için zorluklar içermektedir. COVID-19 ile ilgili çok sayıda çalışma yayınlanmış ya da devam etmekte olsa da gebeler genellikle klinik çalışmaların dışında tutulmaktadır. Bu nedenle klinik deneyimler, olgu paylaşımları literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Kliniğimizde takip ettiğimiz, tekrarlayan üst solunum yolu örneklemelerinde SARS CoV-2 saptanmaması nedeniyle tanısı geciken, gebelikte kullanılabilen COVID-19 tedavisi altında klinik bulgularda kötüleşme olması üzerine multidisipliner yaklaşım ile sezaryen kararı alınarak tedavisi şekillendirilen olgumuzu, tanı süreci ve tedavi yaklaşımına dikkat çekerek sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID-19, gebelik, doğum, sezaryen.


Nazlı Çetin, Erhan Uğurlu, Merve Türkarslan, Cihan Kabukçu, Furkan Ufuk. COVID-19 During Pregnancy: The Role of the Mother and Baby in Every Decision. . 2021; 10(2): 67-72

Corresponding Author: Nazlı Çetin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar