. 2023; 12(2): 75-80 | DOI: 10.5505/respircase.2023.37268  

Life-threatening Hemorrhagic Conditions in COVID-19 Patients in the Intensive Care Unit: A Case Series

Hatice Kutbay Ozcelik, Nazan Beyhan, Esra Akkutuk Ongel, Özkan Devran
Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

The COVID-19 pathology is characterized by thromboinflammatory events at a microvascular level in the lung and other organs. In an assessment of patients with severe COVID-19 pneumonia requiring intensive care, we identified cases in which life-threatening hemorrhage was encountered after the administration of therapeutic/prophylactic-dosage low molecular weight heparin according to guidelines. Among the identified cases, three were male, two female and all patients were administered anticoagulation admin-istrations. All patients with suspected bleeding were identified with severely low hemoglobin levels. Retroperitoneal hematomas were detected in four of the five patients, one of whom was diagnosed based on clinical suspicion, while others were confirmed via imaging. One patient died due to hemorrhage, while the hemorrhages of other patients were controlled through the discontinuation of anticoagulant therapy and appropriate blood product transfusions. While administering anticoagulant therapy for COVID-19 pneumonia in patients followed in the intensive care unit, attention should be paid to the issue of bleeding, and the potential for such rare but life-threatening complications as retroperitoneal hematoma.

Keywords: COVID-19, retroperitoneal hematoma, anticoagulant therapy, bleeding


Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Hastalarında Hayatı Tehdit Eden Hemorajik Durumlar: Olgu Serisi

Hatice Kutbay Ozcelik, Nazan Beyhan, Esra Akkutuk Ongel, Özkan Devran
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

COVID-19 patolojisi; akciğer ve diğer organlarda mikrovasküler seviyede tromboinflamatuvar olaylar ile karakterizedir. Yoğun bakım gerektiren ağır COVID-19 pnömonili hastalara kılavuzlara göre terapötik/profilaktik dozda düşük moleküler ağırlıklı heparin uygulamasından sonra karşılaşılan hayatı tehdit eden kanama olgularını derledik. Olguların üçü erkek, ikisi kadındı ve hepsine antikoagülasyon uygulandı. Ka-nama şüphenilen hastaların hepsinde ciddi hemoglobin düşüklüğü mevcuttu. Biri klinik şüphe ile tanı konulan, diğerleri görüntüleme yöntemleri ile kesinleşen 5 hastanın dördünde retroperitoneal, birinde iliopsoas kası içinde hematom tespit edildi. Bir hasta hemoraji nedeniyle kaybedilirken, diğer hastaların hemorajileri antikoagülan tedavinin sonlandırılması, uygun kan ürünü transfüzyonları ile kontrol altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen COVID-19 pnömonili olgularda antikoagülan tedavi verilirken kanama açısından dikkatli olunmalı ve hastalar vital bulgular ve laboratuvar bulguları ile sık monitorize edilmeli, retroperitoneal hematom gibi nadir ancak hayatı tehdit edebilecek komplikasyonlar akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, retroperitoneal kana-ma, antikoagulan tedavi, kanama


Hatice Kutbay Ozcelik, Nazan Beyhan, Esra Akkutuk Ongel, Özkan Devran. Life-threatening Hemorrhagic Conditions in COVID-19 Patients in the Intensive Care Unit: A Case Series. . 2023; 12(2): 75-80

Corresponding Author: Hatice Kutbay Ozcelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar