. 2013; 2(3): 139-142 | DOI: 10.5505/respircase.2013.36855  

A Case of H1N1 Pneumonia with Alveolar Hemorrhage that Resolved Rapidly with Steroid Therapy

Ayşegül Şentürk, Elif Babaoğlu, Gökhan Aykun, Ayşegül Karalezli, Filiz Çulfacı Karasu, H. Canan Hasanoğlu
Ankara Ataturk Training And Research Hospital,Department Of Chest Disease, Ankara,Turkey

H1N1 infections have high mortality and morbidity around the world. Our case is 36 years old woman, was admitted to emergency service with tachycardia and dyspnea. Then she was transferred to the chest disease clinic with bilateral pneumonia. But in a few hours she was taken to intensive care unit for close follow-up and intubation. Her nasopharyngeal swabs were found positive for H1N1. She didn’t improve despite anti-viral and antibiotics. Fiberoptic bronchoscopy was applied, diffuse hyperemia and hemorrhage from right lower lobe was seen. 60 mg/day prednisolone was started and at the third day of treatment she was extubated and her vital signs became better. This case shows that steroid therapy makes rapid improvement at H1N1 pneumonia patients with alveolar hemorrhage.

Keywords: viral pneumonia, H1N1, alveolar hemorraghe


Steroid Tedavisine Hızlı Yanıt Alınan Alveoler Hemoraji İle Birliktelik Gösteren H1N1 Pnömoni Olgusu

Ayşegül Şentürk, Elif Babaoğlu, Gökhan Aykun, Ayşegül Karalezli, Filiz Çulfacı Karasu, H. Canan Hasanoğlu
Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,Ankara,Türkiye

H1N1 enfeksiyonları, tüm dünyada önemli oranda mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. Olgumuz 36 yaşındaki bayan hasta taşikardi ve dispne nedeniyle acile servise başvurmuştur. Bilateral viral pnömoni nedeniyle serviste takip edilmiş ve çok kısa sürede durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alınmıştır. Boğaz sürüntüsü H1N1 ile uyumlu gelmiştir. Yoğun antiviral ve antibiyotik tedavisine rağmen düzelmeyen hastaya yapılan bronkoskopide yaygın hiperemi sağ alt lobdan hemoraji olduğu saptanmıştır. Hastaya 60 mg/gün prednizolon tedavisi başlanmış, tedavinin 3. gününde ekstübe olmuş ve genel durumu düzelmiştir. Steroid tedavisinin alveolar hemoraji ile birliktelik gösteren viral pnömonilerde kısa sürede düzelme sağladığının gösterilmesi amacıyla bu olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: viral pnömoni, H1N1, alveoler hemoraji


Ayşegül Şentürk, Elif Babaoğlu, Gökhan Aykun, Ayşegül Karalezli, Filiz Çulfacı Karasu, H. Canan Hasanoğlu. A Case of H1N1 Pneumonia with Alveolar Hemorrhage that Resolved Rapidly with Steroid Therapy. . 2013; 2(3): 139-142

Corresponding Author: Elif Babaoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar