. 2013; 2(3): 143-146 | DOI: 10.5505/respircase.2013.36349  

Familial Mediterranean Fever is a rare cause of recurrent pleural effusion

Savas Ozsu, Neslihan Ozcelik, Yilmaz Bulbul
Department Of Pulmonary Medicine, Karadeniz Technical University, School Of Medicine, Trabzon,turkey

Pleural effusion is a common condition and considered as an important clinical problem. The exudates remain a challenge for clinicians and 5-25% of the patients remain undiagnosed despite thorough investigations. Familial Mediterranean Fever (FMF) is an auto-inflammatory disorder with genetic origin showing an autosomal recessive inheritance pattern generally seen in certain ethnic groups characterized by recurrent fever and systemic findings. Exudative pleuritis has been reported as the solitary manifestation of the first FMF attack, in < 10% of patients. This case study describes a 70-year-old man with recurrent episodes of exudative pleuritis associated with pleuritic pain. After treatment with colchicine, 1.5 mg/d eliminated FMF attacks.

Keywords: Mediterranean fever, isolated pleural effusion, genetic analysis


Tekrarlayan plevral efüzyonun nadir bir nedeni Ailevi Akdeniz Ateşi

Savas Ozsu, Neslihan Ozcelik, Yilmaz Bulbul
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD., Trabzon

Plevral effüzyon sık görülen önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Eksuda ayrımı klinisyenler için sorun oluşturmakta ve bazı hastalarda ileri incelemelere rağmen %5-25 oranında tanı konulamamaktadır. Ailesel Akdeniz ateşi (AAA) tekrarlayan ateş ve sistemik bulgularla karakterize, genellikle etnik gruplarda görülen otozomal resesif geçiş gösteren otoinflamatuar genetik orjinli gösteren bir hastalıktır. Pulmoner hemoraji, infarkt ve infiltrasyon FMF’in önemli pulmoner komplikasyonlardadır. İlk AAA atağının tek başına plörezi olarak ortaya çıkma oranı < %10'dur. Bu yazıda tekrarlayan plevral effüzyonla başvuran ve izole pulmoner tutulumu olan 70 yaşında FMF tanısı konulan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: ailevi akdeniz ateşi, plevral efüzyon, genetik analiz


Savas Ozsu, Neslihan Ozcelik, Yilmaz Bulbul. Familial Mediterranean Fever is a rare cause of recurrent pleural effusion. . 2013; 2(3): 143-146

Corresponding Author: Neslihan Ozcelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar