. 2016; 5(3): 184-187 | DOI: 10.5505/respircase.2016.26056  

A cause of pleural effusion is Familial Mediterranean Fever

Efsun Gonca Uğur Chouseın1, Sinem Karaosman Iliaz2, Hülya Abalı1, Sakine Öztürk1, Emel Çağlar1
1Yedikule Chest Diseases And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Department Of Pulmonary Medicine
2Koc University Hospital, Department Of Pulmonary Medicine

Familial Mediterranean fever (FMF) is an autoinflammatory disease characterized by recurrent abdominal pain and fever episodes. Pleural pain and effusion can also be seen, but rarely in the absence of abdominal pain. FMF is treated with colchicine to control symptoms and to prevent amyloidosis and renal failure. A 41-year-old woman was admitted to our hospital due to recurrent fever, chest pain, and dyspnea. She had an exudative pleural effusion and responded to antibiotic therapy with partial radiographic resolution. She had recurrence of her symptoms three weeks after the completion of therapy. Pleural biopsy by video-assisted thoracoscopy revealed chronic non-specific pleuritis. The patient disclosed that two of her offspring had FMF. Gene analysis showed she was heterozygous carrier of M680I (G/C) mutation. Treatment with colchicine led to resolution of her symptoms and of the pleural effusion. Turkey has a high prevalence of FMF. Pulmonologists should consider FMF in the differential diagnosis of patients with recurrent pleural effusions

Keywords: Chest pain, pleural effusion, Familial Mediterranian Fever


Plevral sıvının bir nedeni Ailevi Akdeniz Ateşi

Efsun Gonca Uğur Chouseın1, Sinem Karaosman Iliaz2, Hülya Abalı1, Sakine Öztürk1, Emel Çağlar1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Istanbul
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Departmanı Istanbul

Kırk bir yaşında kadın hasta tekrarlayan ateş, sol yan ağrısı, nefes darlığı yakınmalarıyla başvurdu. Arka-ön akciğer grafisinde solda plevral efüzyon ile uyumlu görünüm saptandı. Torasentez ile alınan plevral sıvı örnekleri eksuda özelliğinde olup nötrofil hakimiyeti mevcutu.Hastaya plöropnömoni tanısıyla antibiyoterapi uygulandı ve klinik ve kısmi radyolojik iyileşmeyle taburcu edildi. Üç hafta sonra aynı şikayetlerle tekrar kliniğimize müracaat etti. Hastaya Video Assisted Torakoskopi uygulandı. Biyopsi sonucu kronik non-spesifik plörit olarak geldi. Anamnez derinleştirildiğinde iki çocuğunda Ailevi Akdeniz Ateşi( AAA) olduğu ve hastanın M680I( G/C) heterojen taşıyıcısı olduğu öğrenildi. Romatoloji bölümüyle konsülte edilerek hastaya oral kolşisin 0,5 mg 2x1 başlandı. Bu tedaviden sonra hastanın kliniği düzeldi, plevral sıvısı geriledi. AAA tanısı olan hastalarının %95 'inde ana yakınma abdominal ağrıdır. Abdominal ağrı olmaksızın plevral ağrı nadirdir. Plevral sıvı daha da nadirdir. Plevral efüzyonların etiyolojisini araştırırken Akdeniz bölgesinde yer alan ülkemizde, AAA’nin de plevral sıvı nedeni olabileceğini aklımızda tutmamız gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, plevral sıvı, Ailevi Akdeniz Ateşi


Efsun Gonca Uğur Chouseın, Sinem Karaosman Iliaz, Hülya Abalı, Sakine Öztürk, Emel Çağlar. A cause of pleural effusion is Familial Mediterranean Fever. . 2016; 5(3): 184-187

Corresponding Author: Efsun Gonca Uğur Chouseın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar