. 2021; 10(2): 139-142 | DOI: 10.5505/respircase.2021.09821  

T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia Presenting with Pleural Effusion: A Case Report

Hasan Furkan Avcı, Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalışkan, Gözde Kalbaran Kısmet, İlyas Kocabağ
Department of Chest Diseases, University of Health Sciences Turkey, Hamidiye Faculty of Medicine, Sultan II. Abdülhamid Han Health Application and Research Center, İstanbul, Turkey

Acute lymphoblastic leukemia is a heterogeneous group of lymphoid disorders that are linked to the monoclonal proliferation and expansion of immature lymphoid cells in the bone marrow, blood and organs. The clinical presentation of acute lymphoblastic leukemia is usually nonspecific, while symptoms typically include fatigue, lack of energy, easy bruising or obvious bleeding, dyspnea, dizziness and infections, and B symptoms such as fever, night sweats or weight loss can occur. Pleural effusion, as the first clinical manifestation of acute lymphoblastic leukemia, is relatively rare. We present here the case of a 55-year-old female patient diagnosed with T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia based on examinations performed due to pleural effusion.

Keywords: Adenosine Deaminase, Leukemia, pleurisy, pleural effusion.


İlk Bulgusu Plevral Effüzyon Olan T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi: Olgu Sunumu

Hasan Furkan Avcı, Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalışkan, Gözde Kalbaran Kısmet, İlyas Kocabağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid Han Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul

Akut lenfoblastik lösemi, kemik iliği, kan ve diğer organlarda immatür lenfoid hücrelerin monoklonal proliferasyonu ve yayılımı ile sonuçlanan, lenfoid hastalıklar içinde heterojen bir hastalık grubudur. Klinik prezantasyonu genelde nonspesifiktir. Bunlar içinde en sık görülenleri, halsizlik, güç kaybı, kanamaya meyilde artış veya belirgin kanamalar, nefes darlığı, baş dönmesi ve enfeksiyonlardır. Ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gibi B semptomları da görülebilir. Akut lenfoblastik lösemi hastalarında ilk bulgu olarak plevral effüzyonun görülmesi nadir bir durumdur. Plevral effüzyon nedeniyle yapılan tetkikler ile T-Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi tanısı konan 55 yaş kadın hasta, burada sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adenozin deaminaz, Lösemi, plörezi, plevral effüzyon.


Tomography Slices of the Case
Hasan Furkan Avcı, Oğuzhan Okutan, Tayfun Çalışkan, Gözde Kalbaran Kısmet, İlyas Kocabağ. T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia Presenting with Pleural Effusion: A Case Report. . 2021; 10(2): 139-142

Corresponding Author: Hasan Furkan Avcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar