. 2023; 12(2): 54-56 | DOI: 10.5505/respircase.2023.04764  

Lupus Anticoagulant Autoantibody Positivity Due to Rivaroxaban: A Case Report

Erol Başaranoğlu1, Şükran Aslan1, Abdurrahman Şenyiğit1, Mehmet Orhan Ayyıldız2, Hadice Selimoğlu Şen1
1Department of Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Türkiye
2Department of Hematology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakır, Türkiye

Pulmonary embolism refers to obstructions of the pulmonary arterial bed due to various etiologies. In most cases, pulmonary embolisms are caused by blood clots that travel to the lungs from the deep veins in the legs or, more rarely, from veins in other parts of the body. Today, the new generation oral anticoagulants are preferred for the treatment of pulmonary embolism due to their ease of use and greater reliability. The new oral anticoagulants are novel direct-acting medications that are selective for a specific coagulation factor, either thrombin or activated factor Xa, among which Rivaroxaban has been used in many countries. Lupus anticoagulant autoantibodies are considered a common culprit in the etiology of pulmonary embolisms with no underlying risk factor, which may lead to false positives in patients using Rivaroxaban. A case with lupus anticoagulant autoantibody positivity due to rivaroxaban usage is presented here to draw attention to this issue.

Keywords: Lupus anticoagulant autoantibodies, Rivaroxaban, Factor Xa inhibitors


Rivaroksabana Bağlı Lupus Antikoagülan Otoantikor Pozitifliği: Olgu Sunumu

Erol Başaranoğlu1, Şükran Aslan1, Abdurrahman Şenyiğit1, Mehmet Orhan Ayyıldız2, Hadice Selimoğlu Şen1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Pulmoner emboli (PE), çeşitli etiyolojilere bağlı olarak pulmoner arter yatağında tıkanma olarak tanımlanır. Çoğu durumda PE bacaklardaki derin venlerden veya nadiren vücudun diğer bölgelerindeki damar pıhtılarından kaynaklanır. Günümüzde yeni nesil oral antikoagülanlar güvenilirlik ve kullanım kolaylığından dolayı tercih edilmektedir. Yeni oral antikoagülanlar trombin veya faktör Xa gibi koagülasyon faktörlerine selektif olup direkt etkili yeni ilaçları temsil eder. Rivaroksaban birçok ülkede kullanılan yeni nesil oral antikoagülanlardan biridir. Rivaroksaban kullanan hastalarda yanlış pozitif olarak sonuçlanabilen lupus antikoagülan antikorları altta yatan risk faktörü olmayan pulmoner embolide ortak bir suçlu olarak kabul edilir. Rivaroksaban kullanımına bağlı lupus antikoagülan otoantikor pozitifliği olan bir olgu konuya dikkat çekmek için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lupus antikoagülan otoantikorları, Rivaroksaban, Faktör Xa inhibitörleri


Erol Başaranoğlu, Şükran Aslan, Abdurrahman Şenyiğit, Mehmet Orhan Ayyıldız, Hadice Selimoğlu Şen. Lupus Anticoagulant Autoantibody Positivity Due to Rivaroxaban: A Case Report. . 2023; 12(2): 54-56

Corresponding Author: Erol Başaranoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar