. 2023; 12(2): 50-53 | DOI: 10.5505/respircase.2023.04706  

Thoracal Sympathectomy in Buerger's Disease: A Case Report

Bahar Ağaoğlu Şanlı, Serkan Yazgan, Ahmet Ucvet, Şaban Ünsal
SBU Dr. Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Re-search Hospital, İzmir, Türkiye

Thromboangiitis obliterans (Buerger's disease) is an inflammatory disease that affects small and medium-sized vessels in the upper and lower extremities, and is frequently seen in young smokers. It is character-ized by ischemia, necrosis, finger ulcers and pain in the distal extremities due to vascular inflammation and thrombosis. A thoracic sympathectomy was per-formed to provide vascularization to a 47-year-old patient with a diagnosis of Buerger's Disease who had ulcers and pain in a distal extremity that did not resolve despite medical treatment. Since it is a rarely used method in the treatment of Buerger's Disease, we wanted to present our experience in the light of the literature.

Keywords: Thromboangiitis Obliterans, Sympat-hectomy, Thoracic Surgery


Beurger Hastalığı’nda Torakal Sempatektomi: Olgu Sunumu

Bahar Ağaoğlu Şanlı, Serkan Yazgan, Ahmet Ucvet, Şaban Ünsal
SBU Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi̇si̇ Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, İzmir

Tromboangiitis obliterans (Buerger hastalığı), üst ve alt ekstemitenin küçük ve orta çaplı damarlarını etkileyen inflamatuar bir hastalıktır. Sıklıkla sigara içen genç erkeklerde görülür. Vasküler inflamasyon ve tromboza bağlı olarak, distal ekstemitelerde iskemi, nekroz, parmak ülserleri ve ağrı ile karakterizedir. Kırk yedi yaşında Beurger Hastalığı tanılı, medikal tedaviye rağmen geçmeyen distal ekstemite de ülser ve ağrı şikayeti bulunan hastaya vaskülarizasyonu sağlamak amacıyla torakal sempatektomi uyguladık. Beurger Hastalığının tedavisinde nadir uygulanan bir yöntem olması nedeniyle deneyimlerimizi literatür eşliğinde sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Tromboangiitis Obliterans, Sem-patektomi, Göğüs Cerrahisi


Bahar Ağaoğlu Şanlı, Serkan Yazgan, Ahmet Ucvet, Şaban Ünsal. Thoracal Sympathectomy in Buerger's Disease: A Case Report. . 2023; 12(2): 50-53

Corresponding Author: Bahar Ağaoğlu Şanlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar