. 2023; 12(2): 40-45 | DOI: 10.5505/respircase.2023.04207  

Re-expansion Pulmonary Edema following Medical Thoracoscopy in Patients with Tuberculous Pleural Effusion

Nai Chien Huan1, Khai Lip Ng2, Hema Yamini Ramarmuty1, Kasuma Mohamed Nordin2, Kunji Kannan Sivaraman Kannan1
1Department of Respiratory Medicine, Queen Elizabeth Hospital, Kota Kinabalu, Malaysia
2Department of Respiratory Medicine, Melaka Hospital, Melaka, Malaysia

Medical thoracoscopy (MT) procedures are witnessing increased use worldwide as a minimally-invasive modality offering simultaneous diagnostic and therapeutic benefits to patients with unexplained pleural effusions. Re-expansion pulmonary edema (REPE) is a rare but potentially life-threatening complication associated with pleural effusion drainage that can happen following MT. Little is known about the incidence, risk factors or management strategies of REPE post-MT. We report here on the largest case series to date involving three patients with tuberculous pleural effusion (TPE) who developed REPE after MT. All three patients responded well to supportive measures, including oxygen therapy, intravenous diuretics and hydrocortisone. We believe this case series and literature review serve to highlight an uncommon but dan-gerous complication of MT. Early recognition, fol-lowed by prompt treatment of REPE can ensure a better clinical outcome.

Keywords: Tuberculosis, pleural effusion, re-expansion pulmonary oedema, thoracoscopy


Tüberküloz Plevral Efüzyonlu Hastalarda Medikal Torakoskopi Sonrası Re-ekspansiyon Akciğer Ödemi

Nai Chien Huan1, Khai Lip Ng2, Hema Yamini Ramarmuty1, Kasuma Mohamed Nordin2, Kunji Kannan Sivaraman Kannan1
1Kraliçe Elizabet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Kota Kinabalu, Malezya
2Melaka Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Melaka, Malezya

Medikal torakoskopi (MT), açıklanamayan plevral efüzyonları olan hastalar için eş zamanlı tanısal ve terapötik çözümler sunan minimal invazif bir araç olarak dünya çapında giderek daha fazla kullanıl-maktadır. Re-ekspansiyon pulmoner ödem (REPO), MT'yi takiben meydana gelebilecek, drene olan plevral efüzyonların nadir fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir komplikasyonudur. MT son-rası REPO insidansı, risk faktörleri ve tedavi strateji-leri hakkında az şey bilinmektedir. MT sonrası REPO gelişen tüberküloz plevral efüzyonlu (TPE) 3 hastayı içeren bugüne kadarki en büyük olgu serisini sunu-yoruz. Hastaların her üçü de oksijen tedavisi, diüre-tik ve hidrokortizon içeren destek tedavisine iyi ce-vap vermiştir. Literatür taraması ile birlikte bu olgu serisinin MT'nin nadir fakat tehlikeli bir komplikasyo-nunu aydınlatmak için bir fırsat sağlayabileceğini umuyoruz. Erken tanı ve ardından REPO'nun hızlı tedavisi daha iyi bir klinik sonuç sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, plevral efüzyon, re-ekspansiyon akciğer ödemi, torakoskopi


Nai Chien Huan, Khai Lip Ng, Hema Yamini Ramarmuty, Kasuma Mohamed Nordin, Kunji Kannan Sivaraman Kannan. Re-expansion Pulmonary Edema following Medical Thoracoscopy in Patients with Tuberculous Pleural Effusion. . 2023; 12(2): 40-45

Corresponding Author: Nai Chien Huan, Malaysia


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar