. 2013; 2(3): 126-129 | DOI: 10.5505/respircase.2013.02419  

An Isolated Skeletal Muscle Metastasis From Lung Adenocarcinoma

Aziz Gümüş1, Servet Kayhan1, Halit Çınarka1, İsmail Saygın2, Ünal Şahin1
1Department Of Pulmonary Disease, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
2Department Of Pathology, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Lung cancer is one of the leading causes of cancer deaths worldwide and despite advances in treatment and diagnostic techniques, the mortality rates remain high. We report here an 80-year-old male patient with lung adenocarcinoma. The patient underwent a lower left lobectomy and chemotherapy. After 12 months, an isolated skeletal muscle metastasis from a primary lung adenocarcinoma in the left semitendinosus and semimembranosus muscles was detected. The patient is alive without any signs of new metastases after 18 months from the completion of combination therapy consisting of metastasectomy and chemoradiotherapy.

Keywords: Adenocarcinoma, lung cancer, skeletal muscle metastasis


Akciğer Adenokarsinomuna Bağlı İzole Bir Kas Metastazı

Aziz Gümüş1, Servet Kayhan1, Halit Çınarka1, İsmail Saygın2, Ünal Şahin1
1Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Rize
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Trabzon

Akciğer kanseri dünyadaki en önemli ölüm nedenleri arasında yer almakta olup tedavi seçenekleri ve tanı tekniklerindeki gelişmelere rağmen mortalite oranları halen yüksektir.
Burada,akciğer adenokarsinomu tanısı olan 80 yaşındaki bir erkek hastayı sunuyoruz. Hastaya sol alt lobektomi ve kemoterapi uygulandı. Tedaviden 12 ay sonra, primer akciğer adenokarsinomundan kaynaklanan, sol semitendinöz ve semimembranöz kaslarda izole bir çizgili kas metastazı saptandı. Hastaya metastazektomi ve kemoradyoterapiden oluşan tedavi kombinasyonu uygulandıktan 18 ay sonra, herhangi yeni bir metastaz bulgusu olmaksızın yaşamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adenokarsinom, akciğer kanseri, çizgili kas metastazı


Aziz Gümüş, Servet Kayhan, Halit Çınarka, İsmail Saygın, Ünal Şahin. An Isolated Skeletal Muscle Metastasis From Lung Adenocarcinoma. . 2013; 2(3): 126-129

Corresponding Author: Servet Kayhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar