. 2014; 30(1): 72-78 | DOI: 10.5222/otd.supp1.2014.072  

Postbariatric Body Contouring

Özay Özkaya Mutlu, Çağdaş Orman, Derya Bilgöl
Okmeyanı Training and Research Hospital, İstanbul

Postbariatric surgery covers body contouring operations after massive weight loss. Increasing number of patients with massive weight loss as a consequence of widespread application of bariatric surery, necessitated extension and rearrangement of operations described for patients with non-massive weight loss. Body-lifting procedures create a firmer, tighter, more rejuvenated appearance for patients who have lax, ptotic tissues. Although, such procedures include mainly brachioplasty, mastopexy, upper back lift, abdominoplasty, lower back lift, and thigh lift, according to the needs of patients, it represents reconstruction of tissues in body, excision of redundant and flaccid tissues and hanging to certain anatomical locations. Liposuction, augmentation with autologous augmentation and fat injection operations can be combined with these operations when necessary. The most appropriate candidates for body contouring operations are the patients who has reached his target weight and kept this weight for at least 3 months and usually this corresponds to 12-18 months after bariatric surgery.
Preoperative assessement, surgical planning, assesement of the patient goals is the key factor for the successfully results. Preoperative, peroperative and postoperative cautions can minimalize the complications.

Keywords: postbariatric surgery, brachioplasty, upper back lift, abdominoplasty, thigh lift


Postbariyatrik Vücut Şekillendirme

Özay Özkaya Mutlu, Çağdaş Orman, Derya Bilgöl
S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Postbariyatrik cerrahi, aşırı kilo kaybından sonra uygulanan vücut şekillendirme operasyonlarını kapsamaktadır. Bariyatrik cerrahinin yaygınlaşması ile birlikte giderek artan sayılarda masif bir kilo kaybı hastasının varlığı, non-masif kilo kaybı yaşayan hastalar için tanımlanan operasyonların genişletilmesine ve yeniden düzenlenmesini gerektirmiştir. Postbariyatrik cerrahi operasyonları gevşek, pitotik dokulara sahip hastalar için daha sağlam, sıkı ve gençleşmiş bir görünüm sağlar. Postbariyatrik ameliyatlar ana başlıklar halinde; brakioplasti, mastopeksi, body-lifting, abdominoplasti, uyluk germe, ameliyatlarını kapsıyor olsa da hastanın ihtiyacına göre tüm vücuttaki dokuların yeniden şekillendirilmesi, fazla ve sarkık dokuların eksize edilmesi ve sabit anatomik noktalara asılmasını ifade etmektedir. Bu ameliyatlara gerekli olduğu takdirde liposuction, otolog doku ile augmentasyon ve yağ enjeksiyonu operasyonları kombine edilebilmektedir. Vücut şekillendirme ameliyatları için en uygun hastalar, hedef kilosuna ulaşmış, bu hedef kilosunu en az 3 aydır sabitlemiş olan hastalardır ki, bu dönem genellikle bariyatrik cerrahi sonrasında 12-18. aylar arasındadır.
Postbariyatrik cerrahide başarılı estetik sonuçların alınabilmesi için, uygun hasta seçimi, preoperatif değerlendirme ve uygun cerrahi tedavi planının yapılması önemlidir. Preoperatif, peroperatif ve postoperatif dönemde de bazı önlemlerin alınması ile komplikasyonların minimalize edilmesi olasıdır.

Anahtar Kelimeler: postbariyatrik cerrahi, kol germe, vücut germe, abdominoplasti, uyluk germe


Özay Özkaya Mutlu, Çağdaş Orman, Derya Bilgöl. Postbariatric Body Contouring. . 2014; 30(1): 72-78

Corresponding Author: Özay Özkaya Mutlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar