Ağrı. 2020; 32(3): 152-158 | DOI: 10.14744/agri.2019.65390  

Ultrasound detection of sciatic nerve movements with ankle dorsiflexion/plantar flexion: Prospective comparative study of a novel method to locate the sciatic nerve

Onur Balaban1, Merve Yaman1, Tayfun Aydın1, Ahmet Musmul2
1Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Kütahya Health Sciences University Hospital, Kütahya, Turkey
2Department of Medical Services and Techniques, Eskişehir Osmangazi University, Vocational School of Health Services, Eskişehir, Turkey

Objectives: It is possible to observe the in-vivo movements of nerves using real-time ultrasound. In this study, we aimed to visualize the movements of the sciatic nerve as a guide to identify the sciatic nerve to distinguish from surrounding tissue.
Methods: This trial was a prospective, cross-over comparative study. We included 25 healthy volunteers in this study. The movements of the sciatic nerve were visualized in the transverse view at popliteal and midthigh levels using ultrasonography. Anterior-posterior movements were assessed by measuring skin-to-nerve distance. The distances were measured during maximum ankle dorsiflexion, maximum plantar flexion and neutral position and compared with each other. We also evaluated the quality of dynamic (real-time) rotation/lateral movements of the sciatic nerve by assigning a subjective observer score.
Results: The movement of sciatic nerve was significant at popliteal region with active and passive ankle dorsiflexion which was 0.32 cm and 0.23 cm respectively (p=0.003). The movement of sciatic nerve was significant at midthigh region with active and passive ankle plantar flexion which was 0.11 cm and 0.01 cm respectively (p<0.001). Excellent rotation/lateral movement was observed in subjects at popliteal region and good rotation/lateral movement was observed at midthigh level.
Conclusion: Sciatic nerve movement can be observed with ankle dorsiflexion and plantar flexion in the transverse plane at popliteal and midthigh locations under real time ultrasound. This preliminary study suggest that observing the movements of sciatic nerve is potentially valuable in clinical sciatic nerve blocks for facilitating the localization of the sciatic nerve.

Keywords: Ankle dorsiflexion, midthigh; plantar flexion; popliteal; sciatic nerve movement; ultrasound.


Siyatik sinir hareketinin ayak bileği dorsifleksiyon ve plantar fleksiyonuyla ultrason eşliğinde görüntülenmesi: Siyatik sinirin yerinin belirlenmesinde yeni bir yöntem

Onur Balaban1, Merve Yaman1, Tayfun Aydın1, Ahmet Musmul2
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Amaç: Sinirlerin in vivo hareketlerini gerçek zamanlı ultrason kullanarak gözlemlemek mümkündür. Siyatik siniri etrafındaki dokudan ayırt etmek ve tanımlamak için bir kılavuz olarak hareketlerini göstermeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu araştırma prospektif çapraz karşılaştırmalı çalışma olarak planlandı. Bu çalışmaya, 25 gönüllü dahil ettik. Siyatik sinirin hareketleri ultrasonografi kullanılarak popliteal ve orta uyluk seviyelerinde enine kesitlerde görüntülendi. Cilt-sinir mesafesi ölçülerek sinirin ön-arka hareketi değerlendirildi. Mesafeler, maksimum ayak bileği dorsifleksiyonu, maksimum plantar fleksiyon ve nötr pozisyonda ölçüldü ve birbirleriyle karşılaştırıldı. Ayrıca, siyatik sinirin dinamik (gerçek zamanlı) rotasyon/lateral hareketleri subjektif bir gözlemci puanı verilerek değerlendirildi.
Bulgular: Siyatik sinirin hareketi popliteal bölgede aktif ve pasif ayak bileği dorsifleksiyonunda, sırasıyla 0,32 cm ve 0,23 cm olarak ölçüldü ve anlamlı bulundu (p=0,003). Siyatik sinirin hareketi orta uylukta, aktif ve pasif ayak bileği plantar fleksiyonu ile sırasıyla 0,11 cm ve 0,01 cm olarak ölçüldü (p<0,001). Popliteal bölgede iyi derecede rotasyon/lateral hareket, orta uylukta orta seviyede rotasyon/lateral hareket gözlendi.
Sonuç: Gerçek zamanlı ultrason görüntüleme ile popliteal ve orta uyluk seviyelerinde enine kesitlerde ayak bileği dorsifleksiyonu ve plantar fleksiyonu ile siyatik sinir hareketi gözlenmiştir. Siyatik sinirin hareketlerini gözlemlemek, siyatik sinirin lokalizasyonunu kolaylaştırmak için siyatik sinir bloklarında potansiyel olarak faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ayak bileği dorsifleksiyon, orta uyluk; plantar fleksiyon; popliteal; siyatik sinir hareketi; ultrason.


Onur Balaban, Merve Yaman, Tayfun Aydın, Ahmet Musmul. Ultrasound detection of sciatic nerve movements with ankle dorsiflexion/plantar flexion: Prospective comparative study of a novel method to locate the sciatic nerve. Ağrı. 2020; 32(3): 152-158

Corresponding Author: Merve Yaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar