Ağrı. 2020; 32(3): 168-170 | DOI: 10.5505/agri.2018.62687  

Rare reflex in regional anesthesia which have a high-risk in case of forgotten: Bezold-Jarisch reflex

Fethi Akyol1, Orhan Binici2, Özgür Özmen1, Evren Büyükfırat2, Mehmet Kenan Erol2, Mahmut Alp Karahan2
1Department of Anesthesia and Reanimation, Erzincan University Faculty of Medicine, Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey
2Department of Anesthesia and Reanimation, Harran University Faculty of Medicine, Research and Practice Hospital, Şanlıurfa, Turkey

Bezold-Jarisch reflex is a reflex that may occur during regional anesthesia, upper-extremity blocks and sometimes in general anesthesia, resulting in hypotension, bradycardia, apnea or cardiac arrest elicited by chemical or mechanical receptor stimulations. This reflex mostly occurs in the sitting position during upper-extremity nerve blocks can be forgotten in other complications. The complications that occurred after this reflex can be overcome by taking necessary precautions and providing sufficient cardiac monitorization. In our cases to be presented, we want to remind you of Bezold-Jarisch reflex, which may cause severe complications when forgotten.

Keywords: Bezold-Jarisch reflex, sitting position; upper-extremity blocks.


Rejyonel anestezide nadir görülen unutulması durumunda yüksek risk taşıyan bir refleks: Bezold-Jarisch refleksi

Fethi Akyol1, Orhan Binici2, Özgür Özmen1, Evren Büyükfırat2, Mehmet Kenan Erol2, Mahmut Alp Karahan2
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzincan
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Bezold-Jarisch refleksi rejyonal anestezi, üst ekstremite sinir blokları ve bazen de genel anestezi sırasında kimyasal veya mekanik reseptörlerle uyarı sonucu hipotansiyon, bradikardi, apne veya kardiyak arrest ile ortaya çıkabilir. Üst ekstremite sinir blokları sırasında daha çok oturur pozisyonda ortaya çıkan bu refleks diğer komplikasyonlar arasında genellikle unutulabilmektedir. Önlemler alındığı ve yeterli kardiyak monitörizasyon yapıldığı takdirde bu refleks neticesinde oluşabilecek komplikasyonların üstesinden gelinebilmektedir. Bu çalışmada sunacağımız vakalarda unutulduğu zaman ciddi komplikasyonlara yol açabilecek bir refleks olan Bezold-Jarisch refleksini hatırlatmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Bezold-Jarisch refleksi, oturur pozisyon; üst ekstremite sinir blokları.


Fethi Akyol, Orhan Binici, Özgür Özmen, Evren Büyükfırat, Mehmet Kenan Erol, Mahmut Alp Karahan. Rare reflex in regional anesthesia which have a high-risk in case of forgotten: Bezold-Jarisch reflex. Ağrı. 2020; 32(3): 168-170

Corresponding Author: Fethi Akyol, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar