Ağrı. 2016; 28(2): 106-108 | DOI: 10.5505/agri.2015.26680  

Two cases of primary stabbing headache

Murat Guntel1, Ozge Hurdogan1, Derya Uluduz2, Taskin Duman1
1Mustafa Kemal University School Of Medicine, Neurology Department, Antakya, Turkey
2Istanbul University Cerrahpasa School Of Medicine Neurology Department, Istanbul, Turkey

Primary stabbing headache is an excruciating and relatively rare type of headache that typically lasts for only a few seconds. Pain is predominantly felt in the distribution of the first division of the trigeminal nerve and can be experienced as single stabs or as a series of stabs, either per day or every few days. Primary stabbing headache has been well-defined for decades and must be kept in mind during diagnosis. Exclusion of other possible causes is necessary in order to establish diagnosis. Indomethacin has classically been considered the first treatment option, but therapeutic failure occurs in up to 35% of cases. Recent studies have suggested that cyclooxygenase-2 inhibitors, gabapentin, nifedipine, paracetamol, and melatonin are also effective treatments.

Keywords: Primary stabbing headache, primary headache, treatment, indomethacin.


Primer saplanıcı başağrısı: İki olgu sunumu

Murat Guntel1, Ozge Hurdogan1, Derya Uluduz2, Taskin Duman1
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antakya, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Primer saplanıcı baş ağrısı; saniyeler süren nadir ve şiddetli bir başağrısıdır. Ağrı özellikle trigeminal sinirin birinci dalı boyunca hissedilir ve günde bir veya birkaç günde bir gelen bir veya birkaç kez tekrarlayan saplanma atakları şeklinde ortaya çıkar. Primer saplanıcı başağrısı yıllardır bilinmekle birlikte tanı için klinisyenin sorgulaması gereklidir. Primer saplanıcı başağrısının tanısını koymada diğer olası nedenlerin dışlanması önemlidir. İndometazin klasik olarak ilk tedavi seçeneğidir ancak olguların %35’e yakını tedaviye direnç gösterir. Son yıllarda cyclooxygenase-2 inhibitörleri, gabapentin, nifedipine, parasetamol, ve melatonin tedavisinin etkinliğini destekleyen çalışmalar bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Primer saplanıcı başağrısı, primer başağrısı, tedavi, indometazin.


Murat Guntel, Ozge Hurdogan, Derya Uluduz, Taskin Duman. Two cases of primary stabbing headache. Ağrı. 2016; 28(2): 106-108

Corresponding Author: Derya Uluduz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar