Yazarlara Bilgi

Makale yazımında aşağıdaki kurallara uyulmasını önemle rica ederiz.
  • Makaleler, bu maddenin bendlerinde belirtilen formatta yazılmalı, WORD dosya formatında sisteme yüklenmelidir. Makalede yer alacak görsel malzeme JPEG ya da TIFF formatında ayrıca yüklenmelidir.
  • Makaleler,Times New Roman yazı karakteri, tek satır aralığı ve 11 punto ile yazılmalıdır.
  • Makale başlığı Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde verilmelidir.
  • Eğer çalışma bir bildiri, tez veya proje çalışmasının bir kısmı ise veya daha once başka bir yerde sunulmuşsa bu bilgi makale metni içerisinde yer almamalı, sisteme yüklenirken mutlaka "editöre notlar" kısmına eklenmelidir.
  • Makalenin “öz ve abstract”ı araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtacak şekilde, sözcük sayısı 150 ile 250 arasında olmalıdır. Çalışmayı tanımlayacak en az 3, en fazla 7 “Anahtar Sözcük/Keyword” yazılmalıdır.
  • Metin içerisinde tablolara (Tablo 1, Tablo 2 gibi) şekillere de (Şekil 1, Şekil 2 gibi) numara verilmeli; tabloların başlığı, şekillerin de açıklamaları olmalıdır. Ayrıca metin içinde göndermesi bulunmayan tablo ve şekil kullanılmamalıdır.
  • Alıntılar tırnak içinde yazılmalıdır.
  • Metin içinde geçen kısaltmalar ilk geçtiği satırda önce açık hali ve parantez içinde kısaltması ile yer almalı, metnin geri kalan kısmında sadece kısaltması kullanılmalıdır.Metin içinde yazarlar tarafından özellikle belirtilmek, vurgulanmak istenen sözcükler italik yazılmalıdır.
  • Dergimiz yazım kuralları açısından APA (American Psychological Association) standartlarını benimsemiştir. Metin içi göndermeler ve kaynakça APA kurallarına uygun olarak düzenlenmiş olmalı, kaynakça yazar soyadına göre alfabetik düzende verilmelidir.