. 2018; 16(3): 122-127

Yüz Nakli Yapılan Hastanın Yoğun Bakım Sürecindeki Hemşirelik Bakımı: Vaka Raporu

Emine Kol1, Emine İlaslan2, Nefise Aslan3, Fatma Kurt4, Özlenen Özkan5, Ömer Özkan5
1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Eğitim Departmanı Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Antalya
4Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi Antalya
5Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bili Dalı Antalya

Yüz Nakli Yapılan Hastanın Yoğun Bakım Sürecindeki Hemşirelik Bakımı: Vaka Raporu
Literatürde yüz nakli yapılan hastanın hemşirelik bakımı ve izlemine yönelik bilgi oldukça kısıtlıdır. Yüz nakli sonrası hastanın takibi ve rahatlamasına yönelik hemşirelik girişimleri ve ilaç yönetimindeki hemşirenin sorumluluklarının tartışılması hastanın iyileşme sürecine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vaka yüz nakli olan hastanın cerrahi sonrası yoğun bakım sürecindeki hemşirelik bakımını kapsar. 26 yaşındaki erkek hastaya kulak ve saçlı deriyi de kapsayan total yüz nakli yapıldı. Hasta operasyon sonrası yoğun bakım sürecinde; hemodinamik denge, ağrı yönetimi, infeksiyon kontrolü ve doku canlılığının korunması amacı ile yakından izlendi. Yoğun bakımda 8 gün takip edilen hastada hayatı tehdit eden herhangi bir problem gelişmedi. Yüz nakli yapılan hastaların bakımında hemşireliğin önemi inkar edilemez. Özellikle yoğun bakım sürecinde; ağrı ve ajitasyon kontrolü için hemşirenin varlığını hissettirmesi, ani değişen hemodinamik duruma göre ilaç yönetimi, infeksiyon kontrolüne yönelik hasta ve çevre güvenliğinin sürdürülmesi hemşirenin sorumluluğunda olan ve hastanın iyileşmesine önemli katkı sağlayan girişimlerdir. Ancak böylesine önemli bir sorumluluk için uygun hemşirelik bakımı konusunda literatür oldukça kısıtlıdır. Bu vaka raporunun yüz nakli yapılan hasta bakımında hemşireler için aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yüz nakli, hemşirelik bakımı, yoğun bakım.

Anahtar Kelimeler: Yüz nakli, hemşirelik bakımı, yoğun bakım.


Nursing Care for Patient Who Underwent Face Transplant During Intensive Care: A Case Report

Emine Kol1, Emine İlaslan2, Nefise Aslan3, Fatma Kurt4, Özlenen Özkan5, Ömer Özkan5
1Akdeniz University Fafulty Of Nursing Fundamental Nursing Department, Antalya Turkey
2Akdeniz University Hospital Education Department, Antalya, Turkey
3Akdeniz University Hospital- Clinic of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Antalya
4Akdeniz University Hospital Anesthesia Intensive Care Unit, ANtalya Turkey
5Akdeniz University Faculty of Medicine- Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Antalya,

Nursing Care for Patient Who Underwent Face Transplant During Intensive Care: A Case Report
There is limited information on nursing care and follow-up for patients undergoing face transplantation. A discussion about that the nurses’ responsibility of effective drug management, patient follow-up, and interventions aimed to relieve the patient contribute significantly to the healing process of the patient. This case study about face transplantation addresses nursing care for face transplant patients during intensive care after surgery. For 26-year-old male patient, a full face transplant including the ears and the scalp was performed. In the intensive care process, patient was closely monitored for hemodynamics balance, pain management, with the aim of preserving for infection control and tissue viability. The patient was followed for 8 days in the intensive care unit and there was no life-threatening problems. The importance of nursing involvement in the care of patients undergoing face transplants is undeniable. Especially in the intensive care process; to feel the presence of the nurse to patient for pain and agitation control, rapidly changing hemodynamic status based drug management, maintenance of patient and environmental safety for infection control within the nurse's responsibility and are initiatives that contribute significantly to the patient's recovery. However, little has been published about how to properly nursing care to undertake such an important role. This case report is considered to be informative for nurses in the care of patients undergoing face transplants.
Keywords: Face transplantation, nursing care, intensive care

Keywords: Face transplantation, nursing care, intensive care


Emine Kol, Emine İlaslan, Nefise Aslan, Fatma Kurt, Özlenen Özkan, Ömer Özkan. Nursing Care for Patient Who Underwent Face Transplant During Intensive Care: A Case Report. . 2018; 16(3): 122-127

Sorumlu Yazar: Emine Kol, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar