. 2014; 44(Özel): 1-7

Current Diagnostic and Management Methods in Orbital Tumors

Murat Tunç
Ankara Numune Training And Research Hospital, Ocular Oncology Unit

In this review we evaluated correct diagnosis orbital tumors with curent diagnostic methods and current management approaches. Treatment of orbital tumors should be managed by cooperation of ocular oncologists with radiodiagnostics, pathology, radiation oncology, pediatric oncology and medical oncology specialists. With correct diagnostic and management techniques, orbital tumors may be treated by providing good quality of life for the patients.

Keywords: Orbital tumors, orbital imaging, orbital surgery, radiotherapy, chemotherapy.


Orbita Tümörlerinin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Murat Tunç
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Oküler Onkoloji Birimi

Bu derlemede orbita tümörlerinin güncel tanı metotları üzerinde durularak doğru tanısı, güncel tedavi yaklaşımları ele alnmıştır. Orbita tümörlerinin tedavisi oküler onkoloji uzmanlarının radyodiagnostik, patoloji, radyasyon onkolojisi, pediatrik onkoloji ve medikal onkoloji uzmanlarıyla işbirliği ile yürütülmelidir. Doğru tanı ve uygun tedavi yaklaşımları uygulanırsa orbital tümörler, hastanın yaşam kalitesi korunarak başarıyla tedavi edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Orbita tümörleri, orbital görüntüleme yöntemleri, orbita cerrahisi, radyoterapi, kemoterapi.


Murat Tunç. Current Diagnostic and Management Methods in Orbital Tumors. . 2014; 44(Özel): 1-7

Corresponding Author: Murat Tunç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar