. 2018; 4(1): 52-58 | DOI: 10.5222/jaren.2018.052  

Intimate Relationships and Abuse in University

Esen Öngün, Gül Ünsal
Marmara University, Health Sciences Faculty, Department Of Psychiatric Nursing,Istanbul

Romantic relationship abuse is a behaviour contain power, control and force. Romantic relationship abuse is called as partner/spouse abuse. Also, intimate partner violence, intimate partner abuse, spousal abuse/violence or domestic violence is used same mean with romantic relationship abuse. Thereby it is said that romantic abuse is a common problem among university students. Abuse and violence experiences cause devastating and adverse consequences in community. In this review romantic relationships, its risk factors and prevention methods are discussed.

Keywords: Abuse, Romantic relationships, Prevention of abuse


Üniversite Yaşamında Yakın İlişkiler ve İstismar

Esen Öngün, Gül Ünsal
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Abd, İstanbul

Romantik ilişki istismarı, geçmişteki veya şimdiki sevgili üzerinde güç kullanılan ve kontrol kurulan; tacize maruz bırakan ve zorlayıcı davranışları içeren bir durumdur. Romantik ilişkilerde yaşanan istismar, partner/eş istismarı olarak da anılmaktadır. İstismar ve şiddet kavramları özellikle fiziksel istismar ile fiziksel şiddet söz konusu olduğunda net olarak birbirinden ayrılamamakta, her ikisi de benzer anlamda kullanılmaktadır. Şiddet, ilişkide genellikle biri tarafından diğerini kontrol altında tutmak için kullanılır. Romantik ilişkide şiddet duygusal, fiziksel ve cinsel saldırganlığı içermektedir. Üniversite yıllarına denk düşen geç ergenlik döneminde de romantik ilişkilerde istismara sık rastlanmaktadır. Bu derlemede üniversite öğrencileri arasında istismar yaşantısının, yakın ilişkilerdeki riskleri ve sonuçları, bu ilişkilerdeki şiddetin çeşitleri ve etkileri ele alınarak, önleyici yolları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İstismar, Romantik ilişkiler, İstismarı önleme


Esen Öngün, Gül Ünsal. Intimate Relationships and Abuse in University. . 2018; 4(1): 52-58

Corresponding Author: Esen Öngün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 (34 accesses)
 (3146 downloaded)