. 2017; 18(4): 0-0

Kolonun meduller karsinomu; Nadir bir olgu

Halis Bağ1, Haldun Kar1, Necat Cin1, Arzu Avcı2, Yasin Peker1, Evren Durak1
1Katip Celebi Üniversitesi Ataturk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kiliniği, İzmir
2Katip Celebi Üniversitesi Ataturk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Medüller karsinomlar tüm kolorektal kanserlerin % 0.1’inden azını oluşturan ve nadir saptanan tümörlerdir. Bu tümörlerin andiferansiye görünümü ve yüksek mitotik aktivitesi nedeni ile özellikle kötü diferansiye kolorektal karsinomlar ile tanı karışıklıklarına yol açabilmektedir. Andiferansiye görünümüne karşın prognozu iyi olan kolonik adenokarsinomların bir alt tipidir. Solid büyüme paterni göstermesi ve yüksek mikrosatellit instabiliteye sahip olması medüller karsinomları diğer kolorektal karsinomlardan ayıran önemli özelliklerdir. Sıklıkla sağ kolonda yerleşir, ileri yaş bayan hastalarda görülür ve lenf nodu metastaz insidansı düşük olan tümörlerdir. Bu olguda, karın ağrısı ve rektal kanama şikayeti ile başvuran, transvers kolon lokalizasyonunda 5 cm çaplı kitle lezyonu saptanan,1 rezeksiyon sonrası patoloji sonucu kolonun medüller kanseri olarak gelen hastayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Medüller, kolon, kanser


Colonic medullary carcinoma; A rare case

Halis Bağ1, Haldun Kar1, Necat Cin1, Arzu Avcı2, Yasin Peker1, Evren Durak1
1Department of General Surgery, Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Pathology, Katip Celebi University Ataturk Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

Medullary carcinoma is a rare subtype of colorectal cancer consisting less than 0.1% of colorectal malignancy. This subtype can be confused with espacially poorly differantiated colorectal carcinoma due to undiferantiated complexion and high mitotic activity. Medullary carcinoma is as subtype of colonic adenocarcinoma with a better prognosis. It’s important because of expansive growth pattern and high microsatellit instability. Medullary carcinoma is often right sided more frequent in old females and has lower incidence of lymph node metastases. In our case, the patient presented with the complaints of abdominal pain and rectal bleeding due to five cm wide colonic mass located at the tranverse colon. Resection of the specimen revealed medullary colonic carcinoma.

Keywords: Medullary, colon, carcinoma


Halis Bağ, Haldun Kar, Necat Cin, Arzu Avcı, Yasin Peker, Evren Durak. Colonic medullary carcinoma; A rare case. . 2017; 18(4): 0-0

Sorumlu Yazar: Haldun Kar, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar