. 2012; 24(3): 139-141 | DOI: 10.5505/agri.2012.60783  

Abdominal Ağrının Sık Görülen Bir Nedeni: Abdominal Kutanöz Sinir Entrapman Sendromu

İlker Solmaz, Mustafa Talay, Şükrü Tekindur, Ercan Kurt
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara

Abdominal kutanöz sinir tuzak sendromu ( AKSES ) klinisyenler tarafından nadir görülen bir hastalık gibi görülmesine karşın, klinik belirtiler ile karın ağrısının açıklanamadığı zamanlarda olağan tanılar içinde en üst sıralarda olması gereken bir sendromdur.
Karın ağrısı çoğu zaman biz hekimler tarafından intraabdominal sebeplere dayandırılmaktadır. Sonuç olarak hasta için gereksiz konsültasyonlar ve testler istenmekte hatta hasta gereksiz abdominal cerrahiye maruz kalabilmektedir. Bu tip ağrısı olan hastalar birçok kliniğe gitmekte çoğu zaman da asıl tanıları konulamadığı için psikiatrik hasta olarak değerlendirilmektedirler. Aslında, abdominal duvar ağrısının sık görülen nedenlerinden biri de rektus abdominis kasının lateral kenarındaki sinir tuzaklanmasıdır.
Bu yazımızda kronik karın ağrısı ile gelmiş fakat bize gelene kadar kendisinden birçok konsültasyon, tetkik istenen farklı klinikler tarafından tedaviye alınan ve en son olarak abdominal cerrahiye karar verilen hastanın teşhisi ve tedavisi ile ilgili bilgileri paylaşmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Abdominal kutanöz sinir tuzak sendromu, AKSES, abdominal ağrı


A Commonly Seen Cause Of Abdominal Pain: Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome

İlker Solmaz, Mustafa Talay, Şükrü Tekindur, Ercan Kurt
Department Of Anesthesiology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

Although abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES) is accepted as a rare condition, it is a syndrome that should be more common diagnosis when the clinical signs can not explain the cause of abdominal pain.
Abdominal pain is commonly based on intra-abdominal causes by physicians. Consequently redundant tests and consultations are asked for the patients, and unnecessary surgical procedures may be applied. The patients with these types of pain are counsulted by many clinics, and because their definitive diagnoses can not be done they are assessed as psychiatric patients. Actually a common cause of abdominal wall pain is the nerve entrapment on the lateral edge of rectus abdominis muscle.
In this paper we would like to share information about diagnosis and treatment of a patient who until come to us has applied to different clinics for chronic abdominal pain and many tests and consultations were asked, and eventually abdominal surgery have decided.

Keywords: Abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome, ACNES, abdominal pain


İlker Solmaz, Mustafa Talay, Şükrü Tekindur, Ercan Kurt. A Commonly Seen Cause Of Abdominal Pain: Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. . 2012; 24(3): 139-141

Sorumlu Yazar: İlker Solmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar